• youreads puanı (7.00)
  1. sultan v. mehmed reşad’ın iradesinden sonra harbiye nezareti de bir tebliğ yayınlayarak, 1314 (1896) doğumluların (yani 19 yaşındakilerin) henüz askerlik hizmetine çağrılmamışları ile 1315 (1897) doğumluların, bedenleri gelişmiş, harbe elverişli ve silah kullanmaya kabiliyetli olanlarından müsait bulunanların da kıtalara teslim olmalarını istemişti.
    padişahın ve harbiye nezaretinin bu çağrısı üzerine, balıkesir, bursa, kütahya, manisa, adapazarı, izmir, aydın, muğla ve konya’nın, tahsilleri ve hayatlarının henüz başındaki bu yeni yetme gençleri, vatanın kendilerinden beklediği yüce vazifeyi hakkıyla ifa etmek azim ve inancıyla silâhaltına koşacaklardı.
    ekseriyeti 15 ila 19 yaşında olan bu genç bahadırların cepheye katılımları anısına anadolu’da yakılan meşhur “hey onbeşli onbeşli” adlı türküde de söz konusu durum çok acı ve dramatik bir dille anlatılmıştır. burada sözü edilen “15’liler” 1315 doğumlulardır. ( mahşerin irfan ordusu: okuldan çanakkale’ye, kitabından alınmıştır.)
  2. bir zamanlar genç yaşta askere gidenlerin ardından yakılmış bir ağıt/türkü iken şimdi oturmaya mı geldikçilerin düğünlerdeki favori göbek atma türküsü olmuştur. garip…
    gulce