1. şekil verilebilen maddeleri yontma (taş, kaya, elmaz vb.), yoğurma (kil, kireç v.b.) gibi yöntemlere 3 boyutlu bir şekilde verilmesi yöntemi ile icra edilen sanat dalı.