1. heykel yapımı için, heykel yapmaya uygun maddeleri işleyip ortaya sanatsal niteliği olan eserler çıkartan kişi, sanatkar.
  2. iki heykeltıraşın karşılıklı birbirlerinin heykelini yapması işte hayat işte sanat bu.
    heykeltıraş