1. delüzyon- sanrı.

    gerçeğe uymayan düşünce demektir.
    ancak nöropsikiyatrik hastalıklarda patolojiktir. özellikle şizofreni hastalığında bir tanı kriteridir.

    halüsinasyon ile karıştılır. ancak halüsinasyon anlık-durumluk algı bozukluğu söz konusuyken hezeyanlar uzun süreli inançlardır.

    -şizofreni hastaları hikayelerinde anlatılan kendini peygamber sanma, atatürk sanma vb durumlar hezeyandır. ancak duyduğu sesler halüsinasyondur. gibi basitçe örneklendirebiliriz.