1. hikimayu, japonya'da üst tabakadan hanımların kaşlarını tamamen aldıktan sonra alınlarına haizumi diye bilinen bir boya ile yenilerini çizmeleri eylemine verilen isimdir.

    ilk olarak sekizinci yüzyılda, heian döneminin başlarında, japon saray çevresi ve aristokrasisi gitgide çinlilere öykünmeye başladığı sıralarda ortaya çıktı. soylu hanımlar yüzlerini oshiroi adı verilen pudralarla boyuyorlardı. oshiroi yapıldığında doğal kaşlar pek estetik görünmüyordu, bu nedenle buna bir çözüm olarak hikimayu'ya başvuruldu. heian döneminden sonra asil beyefendiler de hikimayu yapmaya başlamışlardı.