1. mutlu
 2. lakabı doktordur. destekçileri de bu yüzden doktorcu olarak adlandırılır. nazım hikmet'le birlikte yargılandığı donanma davasıında 12 yıl hüküm giymiş, yine nazım hikmet'le çankırı ceza evinde hapis yatmıştır. nazım hikmet memleketimden insan manzaraları'nda doktordan halil olarak bahsetmekte.

  yine ikisi hakkında şöyle bir hikaye vardır;

  mahkum düştükleri vakit nazım hikmet teyzesine haber salar. teyzesi sara hanım yalılarda yaşayan oldukça varlıklı birisidir. kıvılcımlı ise gariban bir komunist. neyse haberi alan sara hanım apar topar gider cezaevine. o sırada kıvılcımlı ile tanışır. yıllar sonra bu olayı anlatırken bizim ki biraz serseriydi (nazım'dan bahsediyor), esas komünist yanındaki çocuk hikmetti diye anlatır.

  kıvılcımlıya dair, hatta türkiye komünizm hareketine dair bir çok hikayeyi Emin Karacadan dinleyebilirsiniz. Kendisi yaşlandı, bu hikayeleri dünya gözüyle gençlerle paylaştıkça mutlu oluyor.
 3. sosyal ihtilal (toplumcul devrim) bir sonuçtu. bu devrim başlamadan yüzyıllar öncesi toplumun üretim temelinde derebeğleşmiş üst-sınıfı akıntıya kaptıran bir gelişme başladı. hele ingiltere'de barbarlık gelenek ve göreneklerini en az yitirmiş bir toplum vardı. bu toplum içinde derebeğleşmiş büyük toprak ve mülk beyleri ve ağaları sınıfı daha akıcı, oynak ve yeni kalıplara kolayca girmeye değin bulunuyordu. onun için ingiliz şayak sanayii dünya pazarını açarak büyük britanya adalarında o zamana dek görülmemiş hızlı bir gelişim başarınca, ingiliz lordları da değişmeye başladılar. kapladıkları ekin tarlalarını, otlaklar durumuna soktular. büyük sürüleri bu otlaklarda yetiştirip şayak endüstrisine hammadde sağlar oldular. o zaman thomas morus'un deyimiyle, ingiliz toprakları üzerinde "koyunlar insanları yedi"

  genel olarak sosyal sınıflar ve partiler - hikmet kıvılcımlı
 4. kendisinin bazı toplumsal analizleri sigara kağıdı gibi "radikal" şeylere yazılmıştır. bunun nedeni uzun hapishane hayatında üstüne yazacak sınırlı materyale sahip olmasıdır. buna ek olarak kültür ile sosyalizmi dönemin diğer sosyalistlerine göre daha fazla önemsemiştir. şöyle ki nazım hikmetk hapishanede moskova radyosu açarken, doktor sosyalist hapishane arkadaşlarını -cenaze olduğunda elbette- zorla cenaze namazına falan durduran birisidir.