1. mö 17. ve 15. yüzyıllar arasında mısır'a hükmeden kavimdir. süvari birlikleri sayesinde kazanılan bu iktidarları çok uzun sürmemiş ve direnişçiler tarafından filistin'e sürülmüşler.