1. modern tanı kriterlerinden çıkarılmıştır. freud'un incelediği histeri vakalarının izi modern tanı sisteminde konversif bozukluklar ile histeriyonik kişilik bozukluğunda bulunabilir.