1. "Kadraj içinde gösterilen bir şey, o anda, hikaye içinde ne büyüklükte bir önem taşıyorsa o kadar büyük gösterilir."

    Hitchcock bu kuralı tanımlayan ilk kişi olduğu için adını Hitchcock'dan alır. ilk kez 1966 yılında, Truffaut'un Hitchcock ile yaptığı söyleşilerinin yer aldığı kitapta bizzat kendisi tarafından bahsedilir.

    Yakın plan telefon çalma sahneleri ile herhangi bir kesici alet ya da tabanca tutulan sahneler bu kuralın en çok kullanıldığı sahnelerdir muhtemelen. Özellikle önemli bir konunun konuşulacağı bir telefonun yakın planda görüntülenmesi ve arkadan birisinin telefona gelip onu açması çok sık kullanılan bir sekans. Bu kuralın müthiş bir parodisinin yapıldığı aynı zamanda kuralı da çok iyi anlatan bir örneği şu videoda görülebilir: https://www.youtube.com/watch?v=QJoTBlDfVhk