1. sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin, sigortasız geçen bu sürelerini sigortalı hale getirebilmek için görevli ve yetkili iş mahkemelerinde, iş mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aracılığıyla açtıkları davalara denir.

  5510 sayılı kanunun 86. maddesine, 5754 sayılı kanunun 50. maddesi ile eklenen fıkrada “aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

  tespit davasının üç temel koşulu vardır:
  - sigortasız çalışma,
  - çalışmanın kuruma bildirilmemiş veya kurumca saptanmamış olması,
  - 5 yıl içinde dava açılması.

  kaynak