1. cok gelismis sosyal yasamlari olan kurtlara, bir hakarettir.
  2. toplum sözleşmesi kuramcılarından olan thomas hobbes'un söylediği bir sözdür. (bkz: thomas hobbes) bu sözle, devletin ve güvenliğin olmadığı bir toplumda insanların, tamamen bir kaos içinde birbirlerine zarar verecek varlıklar olduğunu savunmuştur. hobbes'a göre eğer sınırsız özgürlük varsa, güvenlikten bahsedilemez. bundan dolayı insanlar, devlete kendi haklarından bir kısmını verip devletin güvenlik teminatı altına girmiştir.
  3. lat. insan insanın kurdudur. en önemli toplum sözleşmesi teorisyenlerinden biri olan thomas hobbes'un bir anlamda düşünsel yapısını açıklayan sözlerden biridir. sözün kullanımı antik roma'ya dayansa bile en çok hobbes ile bilinir. doğa durumunda olan insanların sadece kendi ilkel çıkarlarını düşünerek hareket edeceğini, güçlünün güçsüzü ezeceğeini, güçsüzlerin bir araya gelerek güçlüden intikam alacağını, zeki olan ile fiziken güçlü olanın mücadele edeceğini ve bunun sonunda neredeyse bir kaos ortamının olacağını, bunun insanın insanın kurdu anlamına geleceğini söyler. bu doğa durumundaki insanın doğumdan gelen haklarını bir üst güç olan leviathan'a yani bizim bildiğimiz şekilde devlet'e devretmesiyle toplum sözleşmesi gerçekleşir.

    elbette her teori gibi yukarıda basitçe açıkladığım teorinin de bağlamından bağımsız düşünülmesi beklenemez. hobbes'un leviathan'ı yazdığı dönemlerde alt sınıfları etkisi altına alan diggers (kazıcılar) hareketinin -biraz anakronik anlamda bile olsa- anarşik diyebileceğimiz tarımsal sosyalist (ya da tarımsal paylaşımcı) yapısının getirdiği otoriteye ihtiyaç olmayan toplum anlayışına karşı yazılmış, devlete ihtiyacımızın neredeyse temel ihtiyaç olduğunu savunan bir sözdür aslen bu.