1. insanı diğer bütün canlılar ve cansızlar dünyası içinde merkezi bir değer olarak alan, insanın bu varsayılan değeri üzerinden diğer canlı ve cansız dünya üzerindeki tahakkümünü ve denetimini meşrulaştıran görüş.
    beid