1. "küçük insan" anlamına gelen söz.

    simyacıların herhangi bir cinsel birleşme olmadan yaratılabileceğini iddia ettikleri veya yaratmaya çalıştıkları canlı da denebilir. söylentiye göre bu canlılar normal insana çok benzerler ancak çok küçük olurlar. internette tarifleri mevcut olmakla beraber, okumanız pek tavsiye edilmez.
  2. beyin yarımkürelerinde presentral gyrus ve postsentral gyrus yer alır.presentral gyrusa primer motor alan diyebiliriz.bu primer motor alanda insan vücudunun karşı yarısının motor hareketlerinden sorumlu nöronlar belli bir organizasyona göre dizilirler ve sonuçta oluşan şekle motor homunculus adı verilir.bu motor homunculusta en büyük alanı el parmakları ve özellikle baş parmak oluşturur.dilin alanı da küçümsenemez.aynı olay postcentral alan için de geçerlidir.o bölgede de vücut karşı yarısının somatik duyularını alan nöronlar belli bir şekil oluştururlar ve neticede karşımıza duyu homunculusu çıkar.el,yüz ve ağız bölgelerinin alanı geniştir duyu homunculusunda.

    aslında primer motor alan brodmann'ın 4 numaralı alanı,primer somatik duyu alanı ise brodmann'ın 3-1-2 numaralı alanıdır fakat presentral gyrus ve postsentral gyrus bu alanlar içinde daha büyük bir yer kapladıkları için böyle bir kısaltma yaptım.