• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
hoş cinayet - ernest mandel
"ernest mandel, çağımızın ünlü ekonomi-politikçilerinden biri. ne var ki, yabancılaşma gibi ekonomik kökenli bir sorunu felsefi boyutlarını da ortaya çıkararak tartışabiliyor. dahası günün birinde, polis romanı okuru olarak, alt başlığı 'polisiye romanın toplumsal bir tarihi' olan hoş cinayet adında bir kitap yazabiliyor. ufuk budur işte... polis romanı da cinayet de yoz sorunlar olarak görünmüyor ona. çünkü bir ekonomi- politikçi olarak, tüm toplumsal olguların ve olayların bir açıklaması olabileceğini biliyor. kuramlarının ve yönteminin her alanda kullanabileceğini, sınanabileceğini de. önsöz'de açıkça belirtiyor bunu: 'bu kuramın üstünlüğü -ve geçerliliğinin ispatı- kesinlikle bütün bu olguları açıklayabilmesinde yatmaktadır.'"
-ahmet okay/milliyet, 30.5.1985-

"mandel, polisiye romanı, 'tarihi, mülkiyetin ve mülkiyet yadsınmasının, yani bizzat suçun tarihiyle özdeş olan' kapitalist- burjuva toplumundaki 'suçun içselleştirilmesi' süreci olarak ele alınıyor... polisiye romanın geçirdiği tarihi serüven, doğası ve iç mantığı konusunda çoğu özgün ve okuyucu üzerinde düşündürecek saptamalarla dolu bir araştırma... şu günlerde yayımlanmış en benzersiz, en zevkli kitaplardan biri..."
-fatih özgüven/cumhuriyet, 11.7.1985-
(arka kapak)
  1. ernest mandel marksist politik iktisat yazılarıyla bilinse de polisiye romanın toplumsal tarihi alt başlıklı bir polisiye incelemesi de yazmıştır. polisiye romanın gelişmesinin modernitenin gelişimi ile benzerliklerine ilginç bir dokunuş yapıyor. polisiye romanı marazi bir tür olarak görenlere cevap niteliğinde. dedektiflerin gelişim çizgisi, araştırma yöntemlerinin farklılaşması, cinayetin sınıfsal imgelemi değindiği ilginç konulardan sadece birkaçı. dedektifliğin ideolojik temellendirmesini yaparak, holmes ve poirot'nun akıl yürütmelerinin teknoloji ile aşılırken suçların da değiştiğini, kurguları bir araç olarak kullanarak belirtiyor. örneğin sherlock holmes analitik zekanın kahramanıdır. zekası ön planda ve her şeyin nedenini materyalist şekilde açıklamasıyla dönemin düşüncesini böyle halka ulaştırır. bu yüzden son dönemde yapılan holmes filmleri saçmadır. çünkü holmes oradan oraya atlayıp, sportif hareketlerle sonuca ulaşmaz. olsa olsa bastonunu kullanır ufak şekilde. çünkü o saf aklın oluşturduğu bir karakterdir. bunun yanında tragedyalardan örnekler vererek ne denli geniş kaynaklar taradığını okura gösteriyor.
    sezgi