1. bir canlının en küçük işlevsel birimi. genetik materyali dışarıdan saran bir zarın olup olmamasına göre 2 ana gruba ayrılır. bu gruplar (bkz: prokaryot hücre) (bkz: ökaryot hücre) dir.