hugo grotius

Kimdir?

hugo grotius. 10 nisan 1583 - 28 ağustos 1645 yılları arasında yaşamış ve doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü hollandalı düşünür.
  1. hollandalı filolog, hukukçu, tarihçi ve ilahiyatçı. uluslararası hukukun babası olarak tanınır. fransa'ya sığınır ve 3. louis'nin elçiliğini yapar.

    türkçe'ye de çevirilen savaş ve barış hukuku kitabında topluluklar arasındaki mücadeleyi ele alır. savaş kaçınılmaz bir olgudur. bu kaçınılmaz güç büyük yıkımlar doğurur. bunun için de savaşın ilkeleri saptanmalıdır. hobbes gibi insanlar arasındaki çekişmeye de değinir.

    grotius'a göre insanın doğarken getirdiği haklar vardır. başta yaşama hakkı olmak üzere sahip olduğu hakların tümünü devlete bağlar. devletin görevi ve varolma nedeni insanları güvende hissettirmesidir der.
    sezgi