hüseyin nihal atsız

Kimdir?

hüseyin nihal atsız (12 ocak 1905; kadıköy, istanbul - 11 aralık 1975, istanbul), türk yazar, şair, tarihçi ve ideologdur. nejdet sançar'ın ağabeyidir. yağmur atsız ve buğra atsız'ın babasıdır. rıza nur'un mânevî oğludur. kendisini türkçü ve turancı olarak tanımlar. ailesi atsız'ın babası gümüşhane'nin torul kazasının midi köyünün çiftçioğulları ailesinden deniz güverte binbaşısı mehmet nail bey, annesi trabzon'un kadıoğulları ailesinden deniz yarbayı osman fevzi bey'in kızı fatma zehra hanım'dır. çiftçioğulları ailesinin tesbit edilen ceddi 19. asrın başlarında yaşadığı tahmin edilen ahmed ağa'dır. ahmet ağa'nın ismail, süleyman, hüseyin ve şakir adlı dört oğlu olmuştur. ismail ağa'nın çocukları midi'den, yozgat'ın akdağ madeni kazasının dayılı köyüne göçmüşlerdir. şakir ağa'nın evladı olup olmadığı bilinmemektedir. ahmet ağa'nın üçüncü çocuğu olan hüseyin ağa (1832 - 1894) ise 1850-1852 şıralarında deniz eri olarak istanbul'a gelmiş, okumayı ve yazmayı asker ocağında öğrenmiş, askerliğinin nihayetinde de teskere bırakarak donanma-yı hümayun' da kalmış ve makina önyüzbaşlığına çarkçı kolağalığı'na terfi etmiştir. hüseyin ağa'nın eşi emine hayriye hanım'dır. iki çocukları olmuştur. nevber hanım ile mehmet nail bey (1877- 1944). mehmet nail bey de osmanlı donanması'na girmiş ve deniz kuvvetlerinde deniz güverte binbaşılığı'ndan emekli olmuştur. mehmet nail bey'in ilk eşi 1903 yılında yüzbaşı iken evlendiği fatma zehra hanım (1884 - 1930)'dır. fatma zehra hanım, deniz yarbayı (bahriye kaymakamı) osman fevzi bey ile tevfika hanım'ın kızıdır. osman fevzi bey, trabzon'lu olup ailesi kadıoğulları namı ile maruftur. mehmet nail bey'in ilk eşinden üç çocuğu olmuştur. 12 ocak 1905'de hüseyin nihal (atsız), 1 mayıs 1910'da ahmet nejdet (sançar) ve aralık 1912'de fatma nezihe (çiftçioğlu) dünyaya geldi. 1930 yılında ilk eşinin damar sertliğinden vefatı üzerine mehmed nail bey, 1931 yılında yeniden evlenmiştir. ikinci eşinin adı da fatma zehra'dır. ikinci eşinden 1932 yılında necla (çiftçioğlu) adlı bir kızı olan mehmed nail bey ikinci eşiyle geçinememiş ve iki yıl sonra ayrılmıştır. biyografi hüseyin nihâl atsız, 12 ocak 1905'te istanbul kadıköy'de doğdu. ilköğrenimini kadıköy’deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini kadıköy ve istanbul sultanilerinde (istanbul lisesi) yaptı. buradan mezun olunca askerî tıbbiye’ye yazıldı. atsız, yükseköğrenim çağına gelip askerî tıbbiye'ye kaydolduğu çağlarda türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başladı. ziya gökalp'in cenaze töreninin yapıldığı günün gecesi türkçülük fikrine karşı öğrencilerle kavga ettiği ve daha sonrasında ise aralarında bir takım problemler geçen arap asıllı bağdatlı mesut süreyya efendi adlı bir mülazım (teğmen)'a selam vermediği gerekçesi ile 4 mart 1925 tarihinde 3. sınıf talebesiyken askeri tıbbiye'den çıkarılmıştır. bu olaydan sonra üç ay kadar kabataş erkek lisesi'nde yardımcı öğretmenlik yapan atsız, daha sonraları deniz yolları'nın mahmut şevket paşa adlı vapurunda kâtip muavini olarak çalışmış ve bu vapurla istanbul-mersin arasında birkaç sefer yapmıştır. üniversite yılları ve ilk fikirler 1926 yılında istanbul dârülfünûnu'nun edebiyat fakültesinin "edebiyat bölümü"ne ve istanbul dârülfünûnu'nun yatılı kısmı olan yüksek muallim mektebi'ne kaydolan atsız, bir hafta sonra askere çağırılmış, tecil isteği kabul edilmeyen atsız askerliğini 9 ay olarak 28 ekim 1926-28 temmuz 1927 tarihleri arasında istanbul'da taşkışla'da 5. piyade alayında er olarak yapmıştır. ahmet naci adlı arkadaşı ile birlikte hazırladığı 'anadolu'da türklere ait yer isimleri' adlı makalenin türkiyat mecmuası nın ikinci cildinde yayınlanması ile hocası olan mehmet fuad köprülü' nün dikkatini çeken atsız, 1930 yılında edirneli nazmî'nin divanı üzerinde mezuniyet çalışması yapmıştır ('divân-ı türkî-i basit, gramer ve lügati', 1930, 111 s. türkiyat enstitüsü mezuniyet tezi, no 82). aynı yıl edebiyat fakültesi'nden mezun olmuştur. atsız'ın sınıf arkadaşları arasında tahsin banguoğlu, ziya karamuk, orhan şâik gökyay, pertev nâilî boratav, nihad sâmi banarlı gibi isimler yeralıyordu. mezuniyetinden sonra edebiyat fakültesi dekanı olan hocası prof. dr. mehmet fuad köprülü, maarif vekâleti’nde atsız için girişimde bulunarak, yüksek muallim mektebi'ni öğrenci olarak bitirdiği için, liselerde yapması gereken 8 yıllık mecburi hizmetini affettirmiş ve 25 ocak 1931'de atsız'ı kendisine asistan olarak almıştır. atsız, yine 1931 yılında dârülfünûnun felsefe bölümünden mezun olan ilk eşi mehpare hanım ile evlenmiş, ancak 1935 yılında ayrılmıştır. atsız, 15 mayıs 1931'den 25 eylül 1932 tarihine kadar atsız mecmua (17 sayı)'yı çıkarmaya başladı. mehmet fuad köprülü, zeki velidi togan, abdülkadir inan gibi edebiyat ve tarih bilginlerinin de içinde bulunduğu bir kadro ile yayın hayatına atılan bu türkçü ve köycü dergi, devrinde ilim, fikir ve sanat alanında çok tesir yaratan türkçü bir çığır açmış, âdetâ cumhuriyet devri türkçülüğünün öncüsü olmuştur. atsız, kendini tanıtmaya başlayan ilk yazılarını (h. nihâl) imzası ile, hikâyelerini de (y.d.) imzasıyla, bu dergide yayınlamaya başlamıştır. 1932 temmuzunda ankara'da toplanan birinci türk tarih kongresi esnasında, prof. dr. zeki velidi togan'a dr. reşid galib'in yaptığı eleştiriler üzerine atsız, içerisinde ikinci eşi bedriye atsız ile pertev nâilî boratav' ın da bulunduğu 8 arkadaşı ile, dr. reşid galib'e "zeki velîdî'nin talebesi olmakla iftihar ederiz" diyen bir protesto telgrafı çekmiş ve bu telgraf üzerine de reşid galib'in tepkisini üzerine çekmiştir. 19 eylül 1932'de reşid galib, maarif vekili olmuştu. kısa bir süre sonra da mehmet fuad köprülü'nün dekanlıktan ayrılması üzerine edebiyat fakültesi dekanlığı'na vekâleten bakan ali muzaffer bey asâleten tâyin edilmiştir.reşid galib, atsız mecmuanın 17. sayısındaki 'dârülfünûn'un kara, daha doğru bir tabirle, yüz kızartacak listesi' adlı makalesi nedeniyle edebiyat fakültesi dekanı'na baskı yaparak, 13 mart 1933 tarihinde atsız'ın üniversite asistanlığına son vermiştir. ölümü atsız, 1975 yılının kasım ayının ortalarında hasta olduğundan şüphelenmiş, ancak yapılan muayene ve testler sonucunda bir hastalık bulunamamıştır. 10 aralık 1975 çarşamba gününün akşamı kalp krizi geçirmiş, gelen doktor enfarktüs olduğunu anlayamamıştır. ertesi akşam atsız yeni bir kriz geçirmiş, 11 aralık 1975 perşembe günü vefat etmiştir. 13 aralık 1975 tarihinde kurban bayramı'nın ilk günü kadıköy osmanağa câmii'nde kılınan ikindi namazını müteakip karacaahmet mezarlığı'na defnedilmiştir. eserleri türkçülüğün öncülerinden olan nihâl atsız, turancı çevreler tarafından aynı zamanda güçlü bir türkolog olarak kabul edilir. bu çevrelere göre türk dilini, tarihini ve edebiyatını gayet iyi bilen atsız, özellikle türk tarihinin göktürk kısmında uzmanlaşmıştı. çok sevdiği bu devreyi bozkurtların ölümü ve bozkurtlar diriliyor adlı iki eser ile romanlaştırmıştır. deli kurt adlı romanı osmanlı tarihinin ilk devrelerinin romanlaştırılmış şeklidir. ruh adam 'daki selim pusat'ın şahsiyetinde atsız'ı görürüz. ruh adam 'ın devamı olarak yalnız adam 'ı yazacağını söylüyordu. yine yazacağını bildirdiği bir eseri de bozkurtlar serisi'nin 3. cildi idi. yayınlanmamış eserlerinin içerisinde ii. mahmut'tan günümüze kadar osmanlı hanedanı tarihi adlı bir eseri de vardır. nihâl atsız'ın şiirleri yolların sonu adı ile kitap halinde basılmıştır.
 1. muhalif olduğum keskin ve aşırı görüşlerinden bağımsız bir şekilde söylüyorum; atsız, kesinlikle iyi bir tarihçi, iyi bir şair ve edebiyatçıdır. az sayıdaki eseri fikirlerinin keskinliği ve fanatizminden uzak ve etkileyicidir. bilinen eserleri dışında (bkz: z vitamini) ni ayrıca tavsiye ederim. kendisini ağza sakız eden (bkz: atsızcılar) ı da hayırla yâd ediyorum!!!
  [gerçi itiraf edeyim çok komiktiler]
  pirus
 2. kendisi benim için sadece şu şiirdir. mükemmel bir insan olacakken, ırkçılığı seçip kendisini mahvetmiştir.

  ama, nasıl yazdın bu şiiri?

  ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?
  bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?
  pervane olan kendini gizler mi hiç alevden?
  sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

  gün, senden ışık alsa da bir renge bürünse;
  ay, secde edip çehrene, yerlerde sürünse;
  herşey silinip kayboluyorken nazarımdan,
  yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse...

  ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla,
  ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla!
  hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince
  çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince
  gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım;
  gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
  gözler ki birer parçasıdır sende ilahın,
  gözler ki senin en katı zulmün ve silahın,
  vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin;
  sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!

  bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden,
  bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden...
  hasret sana ey yirmi yılın taze baharı,
  vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı.
  dinmez! gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu!
  dinmez! ebedi özleyişin bestesidir bu!
  hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,
  görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı.

  dünyayı boğup mahşere döndürse denizler,
  tek bendeki volkanları söndürse denizler!
  hala yaşıyor gizlenerek ruhuma 'kaabil'
  imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil
  sırretmeye elden seni bir perde olurdum.
  toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.

  mehtaplı yüzün tanrı'yı kıskandırıyordur.
  en hisli şiirden de örülmez bu güzellik.
  yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur;
  kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik...
 3. türkiye'nin ıskalamış führeri.

  allahtan yazarmış, ya siyasetçi olup ülkeyi yönetseydi.
 4. ruh adam romanının yazarıdır. bozkurt serisi güzel olsada, nihal atsız denildiğinde benim aklıma bu kitap gelir. temennim bir gün kitabın kalitesine yakışır bir film çekilmesi. beyazperdede de etkileyici bir filme dönüşeceği mutlak.
 5. atlıyı atından düşürebilecek güçte yazılar yazan türçü/turancı/ırkçı yazar.
  gizeh
 6. meclis tutanaklarından.

  m. meclisi b : 62 3.3. 1962 o : 2

  !---- spoiler ----!

  bugün türk umumi efkârı önünde bir kah­raman gibi ikinci dünya harbi yıllarında inkılâp rejimini, cumhuriyet hükümetini de­virmek için ideal arkadaşları ile beraber or­du içinde gizli 'komitelerin kurulduğunu ya­zan hâtırat sahibi hangi siyasi ve fikrî temel­ler üzerinde bu
  müşterek hülyasını gerçekleş­tirmek istediğini şimdi size birkaç cümle ile açıklıyayım.

  bilirsiniz bu hareketin fikriyatını yapan bir lideri vardı. hâtırat muharriri de tam mâ­nası ile bu zat ile mukadderat birliğine gir­mişti. îşte size bu eski gizli komitenin müspet vesikalarından birkaç cümle :

  «biz bu savaşta yenilirsek bunun en büyük iki mesulü birinci ve ikinci cumhurreisleridir. birincisi memlekete saçtığı ahlâksızlıkla, ikin­cisi korkaklığı ile buna sebep olacaklardır. bi­rincisi on beş yıl cumhurreisliği ettiği halde orduyu imhal etti. inkılâp hastalığına uğra­mış bir çılgındı. etrafına ahlâksız insanları toplamış ve onların memleketi soymalarına göz yummuştur. ikincisi on beş yıldan birinci­nin mesuliyetlerine tamamen iştirak ettiği için suçludur. ve italya'dan korkacak kadar korkan bir adamdır. birincisi şuursuzdur. ikincisi ahmaktır. ikincisinin de müşterek vasfı hilekârlıklarıdır. millet 'meclisi diye topladıkları satılmışlar meclisi ile kendi ri­yasetlerine meşru bir şekil vermek istemiş­lerdir. fakat bunu dünyaya yutturuyoruz sa­nacak kadar gaflet göstermişlerdir. ben pek iyi bilirsin ki, cumhuriyet rejimi için en ufak rahatımı bile feda etmem...

  okullarda oğlumuza yapılacak cumhuriyet propagandasını bütün varlığınla önlemelisin. oğlumuz nerede ve ne şekilde olursa olsun cum'huriyetin pespayelik olduğunu öğrenme­ lidir.»

  sayın arkadaşlarım, işte yalnız 'kendilerini, türk milliyetçisi ve türk vatanperveri addeden atatürk'ü ve cumhuriyet rejimini, bir türkün ağzına yakışmıyacak hattâ aklından bile geçirmeyecek çirkin sözlerle tezyif eden sözde gizli komite liderinin hâtırat sahibi ile paylaştığı ve bu­güne kadar da beraberce devam ettirdiği fi­kirler..

  gökhan evliyaoğlu arkadaşımız bunları her halde duymamış ve okumamıştır. muhterem arkadaşlar, size diğer bir vesikadan birkaç cümle daha okuyacağım : «iç düşmanlarımız şunlardır... ermeniler, kürtler, zazalar, çerkesler, abazalar, boşnaklar, arnavutlar, pomaklar, lâzlar, lezgiler, gürcü­ ler, çeçenler, çingeneler içerdeki düşmanları­ mızdır. bukadar çok düşmanlarla çarpışmak için iyi hazırlanmalı.»

  şimdilik bu ikadar kâfi. muhterem arkadaşlarım, türk gençliğine kendilerini vatanperver ve gerçek milliyetçiler olarak tanıtan insanla­ rın fikirleri emelleri tasavvurları... işte ikinci dünya harbinde ölüm kalım savaşı veren bir milletin en buhranlı anla­rında devlet varlığını ve millet birliğini arka­dan vurmak istiyenlerin hamki düşünceleri... bu emeller ve bu adamlar yine bugün memleketin ve demokratik cumhuriyet reji­minin ve atatürk ilkelerinin korunulması ve savunulması karşısında yine beraberce sadme­dedirler. hem de şimdi masum türk gençliği­ne ve kahraman genç ordu mensuplarının da içine de sızmaya çalışarak zehirlerini insafsız­ca akıtmak için çırpınmaktadırlar. bütün gücümüzle müdafaasını yapmaya ye­min ettiğimiz türk milletinin millî bütünlü­ğüne ve demokratik cumhuriyet rejiminin te­mel ilkelerine, atatürk inkılâplarına açıkça ve pervasızca cephe alan bu tehlikeli cereyan­lara 'karşı parlâmentonun uyanık olmasını bilhassa rica ve istirham ederim. muhterem arkadaşlar, korkunç komünistlik tehlikesini nasıl, bu memleketin üzerinde bir 'kâbus gibi görüyor ve bütün varlığımızla ve imkânlarımızla ona karşı koymak için birleşmiş bulunuyorsak, ma­sum mefhumları ve kutsal duyguları kalkan yaparak hasta kafaların ve sönmez ihtirasla­rın 'zebunu olan bu maceracılara ve aynı de­recede tehlikeli cereyanlara karşı da uyanık ve birlik olmalıyız. benim samimî düşüncelerim bundan ibaret­ tir. hürmetlerimi sunarım.

  (orta sıralardan bravo ve alkışlar) kaynak

  !---- spoiler ----!
 7. bilge yolbaşçı... varlığını türk milliyetçiliğine adamıştır. türkçülük akımının günümüzde sentezcilikten ayrılıp hakettiği konuma ulaşmasını kesinlikle atsız'a borçluyuz. atsız ata selam adlı şiirinde :

  yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır,
  iste o gün ruhlarimiz şad olacaktır!

  derken günümüzde tekrardan gündeme gelecek olan türkçülük mücadelesini görmüş ve tüm eserleriyle bizleri bu döneme karşı hazırlamıştır. şimdi burada ırkçılık üzerenden (yiaağ atsız ırkçı yiaağ) yazarak uzun uzun araştırmalarınızdan sonra bu gerçeğin farkına varıp insanların ufkunu açma görevine soyunmayın.çünkü çok sırıtıyorsunuz.

  hüseyin nihal atsız türk ırkçısıdır ve bununla gurur duyup en zor fırsatlarda dahi dile getirmesiyle ünlüdür. 1944 türkçülük-turancılık davası bunun en net kanıtıdır.

  vaktiyle bir atsiz varmis derlerse ne hos
  anilmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhos?

  var olsun.
 8. fikrimce türk edebiyatının en güzel psikolojik romanı olan ruh adam'ın yazarıdır.
 9. ulu önder