• youreads puanı (5.50)
 1. acı, hüzün ve hiçlik.
 2. kendisinin bu plak kayıtlarını toplayıp, "hiç'in azab-ı mukaddesi" adlı bir albüm yaptılar. albüm bir parça hariç ney taksimlerinden oluşur. son parçada ise kendi sesinden "geçer" adlı şiirini okumaktadır. bu topraklarda yazılmış en ilginç dizelere sahip şiirdir.

  sözleri şöyledir;
  izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer,
  ömr-i fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer,
  gam karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer,
  devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer,
  gece gündüz yok olur, an-ı dem adem de geçer,

  bu tecelli-i hayat aşk ile büktü belimi,
  çağlıyan göz yaşı mı, yoksa ki hicran seli mi?
  inleyen saz-ı kazanın acaba bam teli mi?
  çevrilir dest-i kaderle bu şu'unun fili mi,
  ney susar, mey dökülür, gulgule-i cem de geçer,

  ibret aldın, okudunsa şu yaman dünyadan,
  nefsini kurtara gör masyad-ı mafihadan.
  niyyet-i hilkatı bul aşk-ı cihan aradan,
  önü yoktan, sonu boktan, bu kuru da'vadan
  utanır gayret-i gufranla cehennem de geçer.

  ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne türe,
  süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre
  cahilin korku kokan defterini tanrı düre!
  ma'rifet mahkemesinde verilen hükme göre,
  cennet iflas eder, efsane-i adem de geçer.

  serseri neyzen'in aşkınla kulak ver sözüne,
  girmemiştir bu avalim, bu bedyi' gözüne.
  cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne.
  pir olur sakiy-i gül çehre bakılmaz yüzüne,
  hak olur pir-i mugan, sohbet-i hemdem de geçer.

  burdan da dinleyebilirsiniz.
  https://m.youtube.com/watch?v=lAvQY_w-euE