1. iskenderiye'li hypatia bir bilim kadını olup, tarihte dincilerin katlettiği ilk kadın olarak bilinir *.
  iskenderiye'de üniversite dengi okullarda felsefe, matematik, astronomi dersleri vermiş ve bu dersler sayesinde platon ve aristotales'in tanınmasında etkili olmuştur. ayrıca aritmetik prensibinde 13 ciltlik bir eseri bulunur.

  ancak hypatia inançsız olduğu gerekçesiyle hristiyan din adamı crillo'nun emri ile dinci bir grup tarafından derisi yüzülmüş, işkence görmüş ve parçalanarak katledilmiştir. kendisinin ölüm emrini veren crillo ise katolik kilisesi tarafından aziz ilan edilmiştir.

  bu dönem pagan felsefesinin sona erdiği ve hıristiyanlaşmanın güç kazandığı bir dönem olmuş, bu olaydan sonra da matematik ve doğa bilimleri gibi alanlarda yoğun bir gerilemenin başladığı görülmüştür.

  hypatia, 1600 yıl boyunca sessizliğe terk edilmiş bir cinayetin maktulüdür. kadın olduğu için de 15 yüzyıl boyunca felsefe ve bilim tarihinde dinin de etkisiyle adı belirgin bir şekilde geçmemiştir ne yazık ki.

  daha detaylı bilgi wikipedia 'dan alınabilir.

  hypatia'nın katledilişinin ardından 1600 sene geçti.
  bilimin ve aklın belki de ilk kurbanıydı, ama din vahşetinin on binlerce kurbanından sadece biriydi.
  tek suçu erkek egemen dünyada bir kadın olmak, dincilerin dünyasında bilimi savunmaktı.
  aradan yüzyıllar geçse de günümüzde hala bu cehalet çağının karanlığı hüküm sürüyor, kadınlar öldürülüyor, bilim itibarsızlaştırılıyor, düşünme özgürlüğü taciz ediliyor.
  god
 2. bu kadının dersleri aristoteles ve platon'un tanıtılmasında çok etkili olmuştur, yazık ki cadılıkla suçlanarak öldürülmüştür.aritmetik alanında 13 ciltlik bir yapıtı mevcuttur.
 3. hristiyan dogmalarına karşı bilimi savunmuş, iskenderiye kütüphanesini kurmuş ilk bilim kadını. ölümüne sebep olanlar ise hristiyan yobazlarıdır.

  içinde bulunduğumuz coğrafyada hala din ve bilimin çatışmasını görüyoruz. ve bir zamanlar yobazların insanları yakması ne yazık ki beyin ve kapasite olarak 400 yıllardan bir nebze olsun uzaklaşamamak fazla utanç verici.
 4. "masallar masal diye, efsaneler efsane diye anlatılmalıdır. boş inançları gerçek diye öğretmekten daha korkunç bir şey olamaz. çocuk aklı bunları kabul eder ve çocuk yanlış şeylere inanır. bu yanlış inançlardan arınmak çok zor olur, uzun yıllar alır. insanlar boş inançlara bir gerçekmiş gibi inanıp uğruna dövüşürler. hatta boş inançlar uğruna daha fazla dövüşürler çünkü boş inanç öylesine elle tutulmazdır ki çürütülmesi neredeyse olanaksızdır.”

  cümlelerinin sahibi filozof ve bilim insanı. henüz 45 yaşındayken, günümüzün ağzı salyalı gerici güruhlarından farkı olmayan iskenderiyeli yobazlarca inançsız bir "cadı" olduğu öne sürülerek linç edilerek katledilmiştir. bu olayla hypatia, gericilerin katlettiği ilk kadın olarak tarihin utanç dolu sayfalarında yerini almıştır.

  yıl 415 - yıl 2016, fark ne? din simsarlarının zihniyeti 1500 yıl önce de aynıydı, şimdi de aynı. katledilenin cinsiyetinin bir önemi yok ama katleden hep aynı tiksindiricilikte.