ib


 1. açılımı: international baccalaureate. isviçre, cenevre merkezli, 1968'den beri faal olan uluslararası eğitim sistemi. ib'nin öğrenci merkezli bir eğitim sistemi olmasından ziyade, merkezine koyduğu öğrencinin, 7 özelliğe sahip olması gerekliliği ib'yi diğer birçok eğitim sisteminden farklı kılmaktadır. bu 7 özellik kısaca:
  araştıran sorgulayan (inquirer)
  bilgili (knowledgeable)
  düşünür (thinker)
  iletişimci (communicator)
  disiplinli (principled)
  açık fikirli (open-minded)
  düşünceli (caring)
  risk alan (risk-taker)
  dengeli (balanced)
  aksettiren (reflective)
 2. alm: "internationale beziehungen" yani uluslararası ilişkiler.
 3. ib physics derslerinin standart seviye konularınıi anlatan güzel bir abimizin video lecture'larını bulabilirsiniz.

  link
  oz