ibrahim şinasi

Kimdir?

batı uygarlığındaki türk edebiyatı'nın kurucusudur. tanzimat edebiyatı'nı başlatan, batı edebiyatı yolunda nazım ve nesir türünde ilk olarak eser veren şinasi'dir. ilk çeviri şiirleri, ilk noktalama işaretleri, ilk özel türk gazeteciliği ve ilk yerli tiyatro eseri edebiyatımıza onunla girmiştir. akılcı ve mantıkçı olup, türk toplumuna yeni bir görüş kazandırmak gayesindedir. halkçıdır, halka karşı sorumluluk duygusu ile doludur. halk, vatan millet gibi sözcükleri bugünkü anlamda ilk olarak kullanan yine şinasi'dir. şiiri mecazlardan arıtıp yalın hale koyar,soyut anlatımdan somut anlatıma geçer. halk dehasına inanır, edebiyatımızda ilk olarak halk kaynaklarından yararlanıp dil, folklor araştırmaları yapar. mazmunlu deyişler yerine sade bir dil, konuşma diline dayanan bir türkçe yerleştirmiştir. sanat için sanat ilkesini bırakır, halk için sanat ilkesine bağlanır. divan edebiyatı'ndaki parça güzelliği anlayışına karşı, toplu güzellik anlayışını savunmuştur.toplumu bilgice kalkındırmak için en önemli yolun gazete olduğunu bilmiş ve ilk özel gazeteyi çıkarmıştır.(tercüman-ı ahval)nesir alanında da kompozisyon alanında karşımıza çıkar.

  1. bedbaht ona derler ki elinde cühelânın
    kahrolmak için kesb-i kemal-i hüner eyler

    (talihsiz o kimseye denir ki, yıllarca çalışıp olgunluk, bilgi ve yetenek kazanıp sonunda cahillerin elinde kahrolur.)