1. güç istenci'nin nedensellik ötesi tazammun edişine bir örnek olarak bu 'karşıtlık' üzere eğilmiştir nietzsche.

  örgensel devinimlerin devingenliklerinin neden-sonuçsal görü'nün 'hareket eksenine' içkin olmadığını söyler. yani acıkma da doğurma da güç istencinin dinamosuyla neşet olurlar.

  acıkma bir içe alma, doğurma ise içten atmanın tezahürleridir. lâkin sadece tezahürleridir. özselliklerinde kudretsel aynı'lığa hizmet ederler.

  bu aynı'lığı daha iyi anlayabilmek için güç istenci'ni anlamak gerekir. güç istenci etkin oluşu ve edilgen oluşu kendi aynı'lığında eritir.
  süregiden kaotik devinimin, entropinin 'negatiflik' içermeyen kesin süreğenliğinde etken ve edilgen nedir? şöyle der nietzsche;

  ' edilgen, ileri giden harekette engellenmektir. şu halde direncin ve tepkinin bir davranışıdır.
  etkin, kudrete yöneliktir. beslenme sadece bir çıkarsamadır; kökensel olarak her şeyi kendi içine almak istemektir.
  doğurma sadece bir çıkarsamadır, kökensel olarak bir iradenin yetersiz olduğu yerde, bütün kendine mal edileni organize etmek için bir karşı irade yürürlüğe girer, ki o çözülmeyi icra eder. kökensel irade ile bir mücadeleden sonra bir yeni teşkilatlandırma merkezi oluşur. ' (*:güç istenci )

  şimdi, bu pasaja neden-sonuçsallığın ötesinde ışıyanın farkındasızlığıyla bakan birisi, bu 'karşıtlık' karşısında sığ mantığının dizgeselliğine boyun eğen kişi, 'ikincil oluş'ların gerzek ürünleri 'tamamen saçmalık' derler.
  fakat entropi'nin evrensel dinamiklerini göz önünde bulunduran birisi, newtonyen tutukluluğun illüzyonundan sıtkını sıyırmış kişi bunu anlayabilir.

  kudret iradesi yüklü entropik yayılımlar, enerjisellikler tek değildirler. evrenin her zerresinde kendi kudret iradesini barındıran yayılımlar birbirleri ile etkileşime girerler. bu etkileşimler neticesinde ortaya çıkanlardır 'içe alma ve içten atma'.

  fakat, ortaya çıkış'ın üzerinde her daim devam eder kudret iradesel seyralış. biz ise bu içe alma'lara ve içten atma'lara mahpus bırakılırız, logosmerkezci absürtlüklerimiz sebebiyle.

  yansımalara değil yansıtanlara yönelmeli yansıyışlığımız.