1. kalabalık ortamlarda olmak yerine, yalnızlığı tercih eden kişilik özelliği.
  çoğu zaman utangaç ve çekingen olmakla karıştırılan mizaç.
  çekingen-utangaç kişi, bir şeyler yapmak ister fakat harekete geçmekte inanılmaz zorlanır. içedönük kişi ise durumdan memnundur, onu rahatsız eden bir olay yoktur.
  sakinliği, yalnızlığı tercih eder çoğu zaman, bu yüzden de harekete geçmez.
  tedavi edilecek durum değildir, çünkü sorun değildir, bir kişilik özelliğidir.
 2. bir tercihtir. evet utangaç ya da asosyal bir kafa yapısına sahip değildir. sadece uygun ortamları kollar ve kendince olanı tercih eder. çoğu zaman bu, insanlardan kendini soyutlamak gibi görülebilir, dışarıdan bakan bir göz için. fakat kişinin genel yapısına bakınca bilinçli olarak kendini içe çekme mesafesidir.

  zaman zaman kimimizde görülen bu kişilik özelliğini çok uç noktalara taşımadığımız müddetçe bize zarar olarak geri döneceğini düşünmüyorum açıkçası. insan bu dönemlerde kendi halindedir, okur araştırır, bilgi ile beslenmek ister, kimi zaman dinlemek ve dinlenmek ister. dinlencesi olan ögeler çoğu insana göre farklılık arz edebilir.

  etki alanı geniş, sürekli olarak kafasında buna bağlı yeri fikirler üreten insanların içedönüklüğü yaşadığını görebiliriz. kendimle alakalandırırsam şayet; çoğu zaman iş-ev döngüsü içine sıkışmış olsam bile zihnimde kaçış yollarım, sürekli olarak beynimin hiper aktif bir şekilde çalışmasından geçiyor. o an düşünür, düşünürken yeni ve olabilecek şeylerin hayalini kurar, planlama yaparım. hayal kurmanın orada altını çizmek lazım; kendimi halının üzerinde seyahat ederken hala etmiyorum yani. ya da bir tatil düşlerken, bakınca denizin saydam olduğu sahillerde güneşleme pozisyonunda da değilim. tamamen beni mutlu edecek ve kısa vadede ekmeğini yiyeceğim türden hayaller bunlar.

  bu sebepledir ki içe dönük insanların yalnızlığı da her durum içinde yadırganmamalıdır; bilinçli bir tercih olduğu aşikardır.
 3. pısırıklık denilebilir.

  ticaretle uğraşıyorsa başarısız olur.

  aşk konusunda başarısız olur.

  sosyalleşmek bir ihtiyaçtır. bunun eksikliği ileri dönemlerde psikolojik sorunlara yol açar.

  sürekli konuşan biri olarak konuşmanın bir zararını görmedim.
 4. jung'ın psikanalitik tipoloji yaratma çabalarının bir ürünüdür. içe dönüklük öz ile ilişkili bir algılama tutumu iken dışa dönüklük daha duyusal ve nesnele dayalı bir algılama tutumudur. iki ressamdan doğa manzarası yapan dışa dönükken, doğa manzarasının kişide yarattığı süreçleri resminde işlemeye çalışan ressam içe dönüktür.