• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (1.00)
içki, uyuşturucu ve kumarın iki cihanda yol açacağı felaketler - ahmet mahmut ünlü
içki içmekten sakının, zira on iki kötü hasletle karşılaşırsınız
1) içki içen deli gibi olur, çocuklara maskara olur, akıllılar nezdinde kınanır.
2) içki malı tüketir ve aklı giderir.
3-4) içki içmek eş-dost ve sâir insanlar arasında düşmanlığı körükleyici olur.
nitekim allâh-u te'âlâ: "şeytan, şarap (gibi içkiler) ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmek, bir de sizi zikirden ve namazdan alıkoymak ister" (maide suresi:91) buyurmuştur.
5) içki içmek insanı zinaya sevkeder. çünkü içki içen farkında olmadan karısını boşar (sonra ilişkileri zina olmuş olur).
6) içki bütün şerlerin anahtarıdır. çünkü içki içene bütün günahları işlemek kolay gelir.
7) yanındaki hafazayı (yazıcı melekleri) fısk meclisine sokarak ve kötü kokuları onlara koklatarak eziyet etmiş olur ve bu sebeple beddualarını hak eder.
8) kendisine seksen sopa vurulmasını vacip etmiş olur ki bu sopa dünyada vurulmazsa muhakkak âhirette eş-dost huzurunda ateşten kamçılarla kendisine vurulacak sonra da cehenneme yollanacaktır.
9) gök kapısını kendisine kapatmış olur, zira bu durumda kırk gün boyunca iyi amelleri, duası ve namazları kabul edilmez.
10) içki içen kendisine cennete girmeyi ve cennet şaraplarından içmeyi haram etmiş olur. artık akıllı kişi sonsuz lezzetleri terk edip az bir lezzet için başına bunca belayı celbetmez. (semerkandi, tenbihü'l-ğafilîn, sh:148-149: ibnü'l-cezvî, tezkiratü ülli'l- besâir: sh: 154-157)
 1. !---- spoiler ----!
  (...)
  evet, müskirât (sarhoş edici şeyler) birer zehr-i kâtil (öldürücü bir zehir)dir. bu, muvakkat bir neşe verebilir. bazı kimseler bu yüzden biraz para kazanabilir. bazı kimseler de bir araya gelip âlem yaparak bir müddet zevk bulabilirler. işte bunun faydası bununla sınırlıdır. fakat böyle cüz'i muvakkat (az ve geçici) ve ehemmiyetsiz (önemsiz) bir fayda karşısında bunun bir de zararlarını düşünelim. insan, işret (içki) yüzünden, hâlikına âsi olmuş oluyor, kendisini azâbı ilâhî'ye mâruz bırakıyor. bunun ne fecî bir âkıbeti olduğunu her mümin (inanıcı) insan takdir eder.(*:sh 203)
  (bkz: tevbe kapısı açık)
  !---- spoiler ----!

  (...)
  10) içki içenlerin imânı tehlikededir. zira içki sebebiyle ölüm ânında kendisinden îmânının alınmasından korkulur. nitekim içki içicilerin yüzlerinin kıbleden döndürüldüğü ve kabir azabı gördükleri müşahade edilmiştir.
  11) içki içen, canını kıyâmet gününde cehennem ateşine, irinler içmeye ve lanete arzetmiş olur.