1. karen horney'a göre, "nevrotiğin, kendisinin olduğuna ya da o anda olabileceğine, veya olması gerektiğine inandığı imaj"'a denir.
    "bu imajın özgün yanları kişilik yapısı tarafından belirlenir ve farklılık gösterir; en belirgin şey güzellik olabilir ya da güç, zekâ, bilgelik, erdemlilik, dürüstlük yada her ne arzu ederseniz."
  2. farklılıkların farklı olduğunun farkındalığını oluşturan özden çok da farklı olmayan (şey) .