1. the institute of electrical and electronics engineers'ın kısaltması olan ve genellikle 'ay tripıl iy' şeklinde telaffuz edilen, dünya üzerinde en büyük mühendislik topluluğudur. dünya genelinde 400.000'den fazla üyesi bulunur. bir de mutlaka her üniversitede bunların bir 'ieee kolu' vardır.