1. klasik müziğin picasso'su diyebiliriz ki picasso ile yakın arkadaştır kendileri.
  2. klasik türküler bestekârı, piyano çalgıcısı ve orkestra şefi
    bu konuda karanlık türkülere öncülük etmiş olabilir
    le sacre du printemps ile başka alemlere daldırır