1. bir belgenin hukukî delil niteliği taşıması, bir şeyin hukuken delil değeri olması.

    bu terim günlük hayatta örneğin vergi beyannamesinde bulunduğunuz zaman karşınıza çıkabilir. beyannameyle birlikte sunduğunuz vergi defteri ve diğer belgelerin ihticaca salih olması gerekmektedir.