1. bundan iki bin iki yüz yıl önce, o çağların en büyük metropolü olan iskenderiye kentinde eratosthenes adında bir bilgin yaşıyordu. eratosthenes hem astronom, hem tarihçi, hem coğrafyacı, hem felsefeci, hem ozan, hem tiyatro eleştirmeni, hem de matematikçiydi. dünya’nın yuvarlak olduğunu ilk kez o düşünmüş ve çevresinin de kırk bin kilometre olduğunu ilk o hesaplamıştı.

    kendisi ünlü iskenderiye kitaplığının yöneticisiydi, kitaplıkta çalışırken bir papirüsün üstünde yazılanlar dikkatini çekmişti. papirüste, güney hududunda ve nil'in akmaya başladığı bölgeye yakın bir yerdeki syene kasabasında 21 haziran günü öğleyin güneş tam doruk noktasındayken yere dikilmiş dik bir sopanın gölge vermediği yazılıydı. aynı denemeyi 21 haziran’da iskenderiye’de yaptı. iskenderiye’de yere dik dikilmiş bir sopa, öğleyin güneş tam doruk noktasındayken gölge veriyordu. aynı gün aynı saatte iskenderiye’de gölge veren dik bir sopanın, güneyindeki, syene kasabasında neden gölgesi yere düşmüyordu? eratosthenes bu soruya geçerli bir tek yanıt bulabildi. dünya’nın yüzünün kavis olması gerekiyordu. kavis büyüdükçe gölgeler arasındaki fark da büyüyordu.

    eratosthenes, iskenderiye’de ki dik bir sopanın ucunun, 21 haziran günü, güneş doruktayken kendi gölgesinin ucuyla kaç derecelik bir açı çizdiğini ölçtü. sopanın ucu yere düşen gölgesinin ucuyla birleşince yedi derecelik bir açı ortaya çıkıyordu. syene kasabasındaki sopa ise yere dik inen güneş ışınlarıyla aynı doğrultuda duruyordu. hiçbir yamuk çizmediği için de gölgesi yere düşmüyordu. iskenderiye’deki sopa, üstüne dimdik inen bir güneş ışığıyla yedi derecelik bir açı yapıyorsa, o ışığa paralel olarak syene’den dünyanın merkezine uzatılan bir doğruyu keserken de yedi derecelik bir açı yapacaktı. eratosthenes bir adam tutarak iskenderiye ile syene arasını adım adım ölçtürttü. sekiz yüz kilometrelik bir uzaklık çıktı ortaya. artık gerisi kolaydı.

    merkezdeki yedi derecelik bir açı, dünya yuvarlağı üstüne sekiz yüz kilometrelik bir kavis olarak yansıyordu. yedi derece üç yüz altmış derecenin ellide birine yakın olduğuna göre, sekiz yüz kilometreyi elliyle çarpınca, dünya’nın oluşturduğu dairenin uzunluğu çıkacaktı ortaya. eratosthenes sekiz yüz kilometreyi elliyle çarptı ve dünya çevresinin uzunluğu olan kırk bin kilometreyi buldu. bir adam bundan iki bin iki yüz yıl önce, iki sopayı, gözlerini, adımlarını ve zekâsını kullanarak, dünya’nın çevre uzunluğunu saptamayı başarmıştı!