1. klasik dilbilgisinde pekiştirme olarak bilinen biçimbilimsel olgu. türkçe'de sözcüğe anlam yoğunluğu kazandırma işlevi vardır. amerikan yerli dilleri ve okyanusya dilleri başta olmak üzere birçok dilde bu olaya rastlanmaktadır. hint-avrupa (ingilizce, fransizca, vb.) dillerinde yaygın değildir. kimi dillerde "çoğulluk", kimi dillerde anlam bulanıklaştırıcı işlevi de olabilmektedir.
    ugo