1. tiksinme, iğrenme anlamlarına gelen eylem bildiren kelime.