1. uzun ve riskli bir süreçtir. yıllarca sürer, başarısızlık halinde sahibine devasa miktarlarda paralar kaybettirir.

  öncelikle moleküller bulunur. ortalama 20 + 5 yıllık patent alınır.  preklinik dönemde 2-3 yıllık çalışma sonucunda moleküller arasından özel yöntemlerle ilaç olabilecekler ayrıştırılır. deney hayvanları ve hücre kültürleri üzerinde tarama ve akut, subakut, kronik ve özel toksisite yönünden testler yapılır. molekül insan üzerinde kullanılacak şekilde özelleştirilmeye çalışılır.  tüm prosedürlerin sonunda ayrıştırılan ilaç klinik deneyler dönemine girer.

  klinik dönemde yasalar ve oluşturulan kurullar aracılığıyla gerekli izinler alınarak ve hasta rızası şartına uyularak insan deneyleri başlar.

  faz 1 insan deneylerinin ilk aşaması olup küçük gruplarda ilacın verileceği yol sabit kalmak kaydıyla emilim, dağılım, metabolizma incelenir. doza bağımlı aktivitesi gözlenir. maksimum verilebilecek doz ölçülür.

  faz 2'de maksimum doza göre terapötik ve profilaktik dozları hesaplanır ve plasebo uygulanan bir grupla farkları değerlendirilir. ilk 10 yılı böylece tamamlamış olduk.

  faz 3 uygulamanın farklı merkezlerde, hasta sayısının maksimize edileceği şekilde, doktorun da hastanın da ilaç mı yoksa plasebo mu aldığının yalnızca araştırmacılar tarafından bilinmesi şartıyla gerçekleştirilir. ilaç aynı endikasyondaki bir başka ilaçla karşılaştırılır.

  faz 4'te ilaç rutin uygulamaya girer. tedavi sürecindeki yan etkileri ve başarısı incelenir. diğer ilaçlar açısından riski, değişik doktor ve hasta grupları ve kontrollü deneyler ile geriye dönük incelenir.

  tüm bu zahmetli sürecin ardından ilaç piyasaya çıkar. ruhsat, fiyat ve geri ödeme çalışmaları yapılır. süreci denetleyen fda gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yasa ve yönetmelikler vardır. her aşamada araştırma iptal edilebilir ve doya doya para kazanacağınız kalan 5-10 yılda elinizde işe yaramaz bir molekülle kalabilirsiniz.