1. 2. doğu göktürk hakanı ilteriş kağan'ın eşi, bilge kağan ve kül tigin'in annesidir. doğum ve ölüm tarihiyle ilgili net bir bilgi yoktur. ismi il ve bilge kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. il, devlet anlamına gelir. yani o ülkenin o devletin en bilge kişisi anlamına gelir ismi.

    kendisi ayrıca bir gün kızım olursa ona vereceğim ismin sahibidir. ruhu şad olsun.
    ae