1. hayalgücünün akla galip geldiği anlarda kişiye uğradığına inanılan süptil varlıkların yaygın adı.

  arap inanışında tahayyülün (hayalgücü) birtakım gizli varlıklar tarafından geldiği kanısı vardır genelde.

  deli, meczupsanız, cinler musallat olmuştur.
  iradenizin dışına çıktığınızda şeytana uyarsınız.
  peygamberseniz size mesaj getiren melekleriniz vardır, cebrail.
  ve işte, şairseniz ilham perileriniz vardır, onlar fısıldar.

  gibi.

  aklın kişisel olduğunu, hayalgücünün ise "yukarıdan bir yerden" geldiğini düşünen araplardan edindiğimiz bir tabirdir kısaca.