1. amerika'nın keşfinden önce kıtada halihazırda yaşan yerli halklardır.

  christopher colombus, günlüğünde yerlilerin ne denli genç, güçlü ve güzel olduğundan bahseder. vücutlarını boyadıklarını, ve kiminin savaşmaktan vücudunda yara bere olduğunu belirtir. sonrasında da onlardan zeki ve iyi hizmetkarlar olabileceğini ekler. ayrıca, onların dini olmadığından kolayca hıristiyan yapılabileceğini düşünür.

  lakin bu insanlar, bu basit tabirlerin ötesindeydiler. kadim bir kültürün insanlarıydı onlar. m.ö. 70000 - m.ö. 10000 yılları arasında yaşanan buz çağı esnasında sibirya'dan alaska'ya bering boğazı'nı kullanarak geçmişlerdir. bunu sebebi avcı olmalarıdır. av peşinde dalga dalga göç ederek bu kıtaya yerleşmişlerdir. bu halkları kuzeyliler ve orta-güneyliler şeklinde ikiye ayırabiliriz.

  kuzey amerikalılar:

  avrupalılar geldiğinde, kuzey amerika kıtasında dağınık halde 1 milyon insan yaşamaktaydı. bu insanlar farklı etnik gruplara mensuptu. dolayısı ile farklı inançları, dilleri, fiziksel özellikleri ve yaşam tarzları vardı. çoğu göçebe olmakla beraber yaklaşık 500 farklı grup mevcuttu. bunlardan bazıları:

  eskimolar (inuitler)
  aleutlar
  tlingitler
  nutkalar
  haydalar
  çinuklar
  çumaşlar
  yokutlar
  modoklar
  pomolar
  soşoniler
  payutlar
  nez perkler
  paluslar
  valla vallalar
  pimalar
  papagolar
  hohokamlar
  pueblolar
  navaholar
  apaçiler
  mandanlar
  arikaralar
  komançiler
  karaayaklar
  siyular
  pikolar
  mohigenler
  naragansetler
  delawereler
  povatanlar
  irokualar (senekalar, kayugalar, onondagalar, oneydalar, mohavklar)
  krikler
  çikasavlar
  çoktavlar
  mushogenler
  çirokiler
  naçezler

  orta ve güney amerikalılar:

  kuzey amerikalıların aksine, güney amerikalı halklar daha derli toplu halde yaşıyorlardı. bu da onların büyük medeniyetler kurmalarına ve bilim, sanat gibi alanlarda ilerlemesine olanak vermiştir. bu halkların bazıları şunlardır:

  mayalar
  aztekler
  inkalar

  edit: cipres limon mapuçeleri hatırlattı. güney amerika'da adı direnişlerle anılan bir halktır.