1. dış dünyaya yansıyan bir fiille hukuki sonuç arasında ki bağlantıdır. kişinin fiiliyle hukuki sonuç arasında uygun illiyet bağı bulunmazsa, kişi bu sonuçtan sorumlu tutulamaz.
  illiyet bağı üç şekilde kesilir:
  (bkz: mücbir sebep)
  üçüncü kişinin kast veya kusuru
  mağdurun kast veya kusuru ile.
  edit: illiyet bağının kesilmesi için "ağır" kusur olması gereklidir. @law of love a teşekkür ederim belirttiği için.
 2. suçun manevi unsurlarındandır.
 3. suçun maddi unsurlarındandır .
 4. nedensellik bağı... eski ifadesiyle illiyet rabıtası...

  ceza hukuku kapsamında bir kişinin bir suçtan dolayı sorumlu tutulabilmesi için, suç teşkil eden neticeye o kişinin hukuka aykırı hareketinin sebebiyet vermesi gerekir. "netice failin eseri olmalıdır." neticenin oluşması açısından onsuz olmayan her şart( conditio sine qua non) ceza hukuku anlamında nedenseldir. burada öne çıkan "uygun illiyet bağı"dır. nedensellik bağı sorumluluğun kapsamını belirler. suçun "maddi" unsurlarındandır.

  nedensellik bağı mücbir sebepten, mağdurun ağır kusurundan veya 3. kişinin ağır kusurundan kesilebilir. nedensellik bağının sapması ise "weber kastı" halidir.

  şimdilerde popüler olan sebep-sonuç ilişkisi bu kavramı karşılamakta yetersiz kalıyor. şahsi fikrimce tam olarak karşılayan ifade illiyet rabıtası. hadi ben eski kafalıyım, illiyet bağı deyin, nedensellik bağı... o da olumlu ama ne olur sebep-sonuç ilişkisi demeyin. kavramları türkçeleştireceğiz derken terimlerin içi boşalıyor. öğrenci arkadaşlara naçizane tavsiyem "doğru"sunu öğrenmeleri. bak illiyet bağını benimseyince son sınıfta karşına çıkacak "illetten mücerret" sana küçük bir aydınlanma yaşatacak. illiyet, illi, illet, sebep... mücerreti istiklal marşı'ndan biliyorsun zaten. hah sebepten soyutluk! diye beyninde oturtacaksın hemen. bir de ne olur hukuki terimleri araştırırken vikipedi'yi baz alma bak.