1. sözcük anlamı "aydınlanmış olanlar" anlamına gelen illuminati 1 mayıs 1776’da kabbalacı hukuk profesörü ve baron von knigge ile kurulan gizli topluluktur. 12 üyesi olan bu gizli örgüt daha sonra 80 kişiye ulaşmıştır 19. yüzyılın başlarında ünlü alman filozof hegel’in katılımı ve tez-antitez kuramlarıyla yeni dünya düzeni düşüncesinin geliştiği bir ütopya topluluğu haline gelmiştir.

  amaçları insanların düşüncelerini hür kılmak, dinsel dogmatik düşüncelerden arındırmak ve newtoncu pozitif bilimi geliştirmek gibi görünsede amaçları tek dünya, tek din felsefesiye kaostan düzen kurmaktır. bunun için de ülkeler arası çıkar kavgaları, ekonomik krizler ve terrör yanlısı savaş sinyalleri ile ellerinde tuttukları güç ile dünya geleceğine yön çizmeye çalışırlar.

  holywood film sektörününün bu örgütün elinde olduğu bilinmekle birlikte, bazı tanınmış ünlülerin, sanatcıların ve borsacıların bu örgüte hizmet ettikleri iddia edilir. reklam ve çizgi film sektöründe sublimal mesajlar vererek ve gizli öğeler kullanarak kendi düşüncelerini benimsetmeye çalışırlar.

  simgeleri pramit içinde tek gözdür. teknoloji ve medya ile birlikte her sektörde varolmaya devam eden tehlikeli ve karanlık bir örgüttür.
 2. sözcük anlamı "aydınlanmış olanlar" anlamına gelen illuminati 1 mayıs 1776’da kabbalacı hukuk profesörü ve baron von knigge ile kurulan gizli topluluktur. 12 üyesi olan bu gizli örgüt daha sonra 80 kişiye ulaşmıştır 19. yüzyılın başlarında ünlü alman filozof hegel’in katılımı ve tez-antitez kuramlarıyla yeni dünya düzeni düşüncesinin geliştiği bir ütopya topluluğu haline gelmiştir.

  amaçları insanların düşüncelerini hür kılmak, dinsel dogmatik düşüncelerden arındırmak ve newtoncu pozitif bilimi geliştirmek gibi görünsede amaçları tek dünya, tek din felsefesiye kaostan düzen kurmaktır. bunun için de ülkeler arası çıkar kavgaları, ekonomik krizler ve terrör yanlısı savaş sinyalleri ile ellerinde tuttukları güç ile dünya geleceğine yön çizmeye çalışırlar.

  holywood film sektörününün bu örgütün elinde olduğu bilinmekle birlikte, bazı tanınmış ünlülerin, sanatcıların ve borsacıların bu örgüte hizmet ettikleri iddia edilir. reklam ve çizgi film sektöründe sublimal mesajlar vererek ve gizli öğeler kullanarak kendi düşüncelerini benimsetmeye çalışırlar.

  simgeleri pramit üzerinde her yöne hakim tek gözdür. teknoloji ve medya ile birlikte her sektörde varolmaya devam eden tehlikeli ve karanlık bir örgüttür.
 3. 1 mayis 1776 yılında adam weishaupt tarafından kurulmus örgüt. misyonlari; ahlakli ve erdemli olmanin yayginlastirilmasi ve ilerleyen kötülüge karsi koymak icin, iyi insanlar birligi olusturmak. 1780 de baron adolph knigge nin katilmasiyla, örgüt yayginlasmaya baslamis. weishaupt sonralari örgütünü, masonlugun temelleri üzerine oturtmak icin calismistir. 1784 de örgütün yasaklanmasiyla, weishaupt isini kaybetmis ve sürgüne kacmistir.
  bircok efsane ve komplo teorileri, bu örgütün bugüne kadar geldigini ve gizli isler yürüttügünü ileri sürmekteler(fransiz devrimi, katolik kiliseye karsi savas, dünya hakimiyetini ellerine gecirme vb.).
 4. illuminati nedir? illüminati ne demek?
   bu sorular dünya üzerindeki birçok kişi, özellikle komplo teorisyenleri ya da sadece siyasal konularda açıklamalar arayan kişiler tarafından sorulan bir soru olabilir. illuminati adını taşıyan örgüt ise batıl inançlara, ön yargılara ve dinin sosyal hayat üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilere karşı gelmek amacıyla kurulmuş olan bir örgüt olarak bilinir. ancak sonradan amaçlarından saptığı düşünülür.
  günümüzdeki varlığı kanıtlanamayan örgütün yeni amacının dünya düzenini değiştirmek, hükümetleri yıkmak, dinsel inançları yok etmek, ulus devletleri yok etmek ve bilinen sosyal düzeni yok ederek kendi hâkimiyetlerindeki bir sosyal düzen kurmak olduğu ileri sürülmektedir. bazı komplo teorisyenleri ve araştırmacılar grup üyelerini aydınlanmışlar ya da ışığın insanları gibi tanımlamalar kullanarak tarif etmektedirler.
  illuminati ne demek?
  illuminati kelime anlamını incelediğinizde latince illuminatus sözcüğünden türetilen bir terim olduğunu görebilirsiniz. bu terim çoğul bir sözcük olup türkçe karşılığıaydınlanmışlar olarak verilebilir.
  illuminatinin tarihçesi
  illuminati nedir veya illüminati ne demek soruları yerine aslında illuminati kimlerdir demek daha doğru olur, illuminati örgütün ilk kuruluş tarihi 1 mayıs 1776 olarak kabul edilmektedir. ingolstadt üniversitesi kilise hukuku bölümü profesörleri arasında bulunan adam weishaupt liderliğinde ve beş kişinin katılması ile hayatına başlamıştır. illuminati;nin temel amacı ise newtoncu pozitif bilimi geliştirmek olarak belirlendi. tabi bu çerçevede önemli amaçları arasında insanların özgür düşünmesini sağlayacak adımları atmak ve bu düşünceleri dinsel dogmatik düşüncelerden arındırmak da vardı.
  adam weishaupt başlangıçta örgütün adının ‘perfectibilists’ yani ‘mükemmell​eştiriciler’ olmasını istiyordu. ancak söz konusu isim ile faaliyetlerine başladı. grup ‘baveryan illuminati’ olarak da anıldı. ortaya koymuş oldukları ideolojiye ise ‘illuminizm’ denildi. masonluğu örnek alan grup örgütlenmesini de bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefledi. aydınlanma çağı’nın önemli bir hareketi, düşünceyi özgürleştirme amacını taşıyan bir grup olarak kurulan örgütün üyeleri, ettikleri gizlilik yemini ve grupta üst kademelerde bulunan kişilere itaat edecekleri yemini ile örgüte bağlanmış oldular.
  illuminati topluluğunun sonraki 10 yıl içindeki gelişimi ise üzerinde tartışılan bir olaydır. bazı araştırmacılar illuminati örgütünün üye sayısının sadece 80 kişi gibi bir rakamda kaldığını söylerler. ama bazı araştırmacılar bu rakamın 2000’in üzerine çıktığını belirtmektedirler. illuminati topluluğun çok sayıda avrupa ülkesinde şubelerinin bulunduğu ve yine çok sayıda entelektüel ve politikacı gibi önemli isimlerin örgüte katıldığı öne sürüldü. bu isimler arasında brunswick dükü ferdinand ve diplomat franz xaver von zwack, johann wolfgang von goethe,johann gottfried herder ve gotha ile weimar dükleri gibi isimlerin bulunduğu, bu isimlerin topluluk üyesi olduğu ya da kendini topluluk üyelerinden saydıkları söylenir.
  bavyera’da kurulan grup önemli sarsıntılar da geçirdi. 1777 yılında bavyera yöneticisi olan karl theodor aydınlanmacı mutlakıyet taraftarı idi. bölgede bulunan bütün gizli örgütlere yasaklama getirdi. dolayısıyla illüminati de yasaklanan örgütler arasında yer aldı. 1785 yılında adam weishaupt’ın kaçmasına neden olan olay ise bavyeran hükümeti’nin yayınladığı bildiri sonucu grubun dağılması oldu. topluluğa ait bütün belgeler ve yazışmalar hükümet tarafından toplatıldı ve yayınlandı.
  1874 yılında tamamen yasaklanan örgüt duraklama hatta yok oluş sürecine girmiş gibi görünüyordu. ancak bu dönemde ‘illuminati ne demek​?’ sorusunun yanıtını ve örgütün gidişatını değiştirecek bir olay yaşandı. xix. yüzyılın başlarında alman filozof hegel’in örgüte katılması örgütün yeni bir havaya bürünmesini ve canlanmasını sağladı. hegel’in antitez kuramlarının etkisi ile örgüt yeni dünya düzeni kavramının savunulduğu bir topluluk haline dönüştü.
  illuminati örgütünün ve amaçlarının gizli yapısı, aynı zamanda sınırlı sayıda kişiden oluşan bir topluluk olmasının etkisiyle illüminati tarihi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak oldukça zor bir iş olarak düşünülebilir. ancak illuminati örgütünün hala faal olduğu ve amaçlarını gerçekleştirmek için planlı ve uzun süreli eylemler gerçekleştirdiği düşünülmektedir. birçok yazar ve araştırmacı, örgütün varlığını sürdürdüğünü, tarihteki abdbaşkanlarının hemen hepsinin örgütün üyesi olduğunu ya da dolaylı olarak örgüte hizmet ettiğini savunmuşlardır.
  günümüzde ise dünyadaki güçlü ve önemli isimler arasında yer alan 10 yöneticisi ve 300 kişi kadar da üyesi olduğu söylenmektedir. bu üyeler toplumsal hayatın önemli kademelerinde yer almaktadır. yani aralarında bankacılar, politikacılar, sanatçılar ve önemli kademelerde olan başka kişiler olduğu düşünülmektedir. ayrıca toplumsal hayat üzerinde büyük etkisi bulunan hollywood film sektörü gibi yapılanmaların da grubun kontrolünde olduğu ileri sürülmektedir.
  illuminati faaliyetleri /illuminati komplo teorileri
  illuminati faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdüğü ve geliştirdikleri yeni dünya düzeni hedefine ulaşma yolunda planlı eylemler gerçekleştirdikleri çeşitli araştırmacı ve yazarlar tarafından dile getirilen bir düşünce. bu hedefin içeriğinde ise var olan dünya düzenini yıkmak ve tek din tek devlet sistemine dayanan yeni bir düzen kurmak olduğu söyleniyor. bu amaca ulaşmak için ise ekonomik krizlere neden oldukları, ülkeler arasında çıkar kavgaları ve anlaşmazlıklar çıkartarak savaşları körükledikleri düşünülüyor. illuminati tarihte çok önemli bazı olayların arkasında bulunduğu ya da bu olayların hazırlanması sürecinde rol aldığı öngörülüyor.
  örneğin rönesans olarak adlandırılan çağın başlangıcında ve yaşanan olaylarda örgütün önemli bir rol oynadığı ileri sürülmekte. buna göre söz konusu dönemde italya’daki sanatçılar ve fikir adamları arasında etkin bir hale gelen örgüt katolik kilisesi karşıtı hareketlerin başlamasına neden olmuştu. bu sürecin insanlık tarihinde ne kadar etkili ve önemli olduğuna dikkat etmek gerekir. iddianın doğru olduğu varsayıldığında dünyadaki insanların benimsediği yeni değerler ve yaşam tarzları üzerinde illüminati örgütünün etkisinin ne kadar büyük olduğu anlaşılabilir.
  myron fagan tarafından örgütün hazırladığı, etkili olduğu belirtilen olaylar arasında ise waterloo savaşı, fransız ihtilali, john f. kennedy suikastı gibi olaylar yer almaktadır. illuminati'nin gizli yapısı ve yapılanma şekli ise bu iddiaları kanıtlamayı imkânsız hale getirmektedir. buna göre illüminati topluluğu yılda bir kez toplanıyor ve hedeflerine ulaşmak için yapmaları gereken işler ve stratejiler üzerinde karara varıyor. örgütün yöneticileri yuvarlak masa adını verdikleri üst organda uygulanacak olan plan ve programlara karar veriyorlar. sonrasında ise tüm dünya ülkelerinde bulunan ve iyi mevkilerde yer alan ama örgüt içinde daha alt düzeylerde bulunan üyeler tarafından uygulamalar gerçekleştiriliyor.
  günümüzün dünyasında ve xix ve xx. yüzyıllarda önemli bir politik güç haline gelen abd ise söz konusu planların hazırlanması ve uygulanması sürecinde önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. bir abd doları üzerinde örgütü simgeleyen birçok simge yer alıyor. tarihteki abd başkanlarının çoğunun ise örgüte üye olduğu ya da örgütün amaçlarına ulaşmak isteyen kişiler tarafından kontrol edildikleri öne sürülüyor.
  illümünati hakkındaki iddialardan bir tanesi de örgüt üyelerinin deccal ve şeytana taptıkları yönünde. bu iddia doğru olsa da olmasa da özellikle gençlerin dinden uzaklaşmasını sağlamak için çalışmalar yapıldığı söyleniyor. şarkılar, oyunlar ve filmler kullanılarak gençlerin bilinçaltında bu fikirlerin yer etmesini sağlamaya çalıştıkları önemli iddialar arasında bulunuyor. buna göre hollywood tarafından üretilen filmler hatta çizgi filmler bazı bilinçaltı mesajlar vermek için tasarlanıyor.
  illüminati faaliyetleri
  iddia edilen etkinlikleri içeriyorsa çok önemli miktarda parasal kaynağa, çok önemli miktarda maddi imkânlara da ihtiyaç duyacaktır. yazarlar, araştırmacılar ve komplo teorisyenleri bu konuya da açıklama getiriyorlar. buna göre david rockefeller gibi dünyanın en önde gelen zenginleri bu yapılanma içerisinde yer alıyor ve gerekli olan kaynaklara erişmesini sağlıyorlar. bu durumun gerçek olduğu varsayıldığında örgütün erişebildiği kaynakların dünya ülkelerinin çoğundan daha fazla olduğu kabul edilebilir.
  sonuç olarak örgütün çok önemli bir yapılanma olduğu yönündeki görüş çok sayıdaki kişi tarafından desteklenen ve inanılan bir görüş olarak ortaya çıkıyor. örgüt siyonist bir yapılanma olsa da, din karşıtı bir yapılanma olarak faaliyet gösterse de yaşam tarzları üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu kabul etmek gerekiyor. günümüz dünyasında en ücra köşelerdeki evlere bile çizgi filmlerin ya da çevrimiçi rol yapma oyunlarının girdiği bir gerçek. dolayısıyla iddiaların doğru olduğunu kabul ettiğinizde örgütün faaliyetlerinden kaçınma imkânı yok gibi görünüyor. hatta bu iddiaların doğru olduğu kabul edildiğinde siz bile örgütün amaçlarına hizmet eden ama bunu bilmeyen bir kişi olabilirsiniz.
  (bkz: https://www.biliminsesi.com/illuminatinin-dogusu-ve-sir-perdesinin-ardindaki-gercekler/)
 5. böyle dedi aydınlatanlar hakkında konuşup, aydınlatan adam. ve dinledi bir cüce, büyümek için beklerken.
  yoldan timsah geçti ve haykırdı, diğer gözünüz nerede? ikisini birleştirdiniz mi?
  tanım gerekli, tanım, kökeni haçlı seferlerine dayanan meraklı örgüt.
 6. ilk defa 1492 yılında menendez pelayo isminde bir ispanyol yazar tarafından kullanılan kelime.

  kendisi "alumbrados" isimli bir örgüt hakkında yazdığı raporda bu örgütten illuminati olarak bahseder. sanırım ispanyolca'dan latince'ye bir çeviri ama kaynağa da tam güvenemiyorum. çünkü illuminati konusunda çok fazla bilgi kirliliği var ve latince ve ispanyolca bilgim de yok. bu nedenle doğruluğunu şu an teyit edemiyorum.

  alumbrados isimli bu örgüt 1623 yılında engizisyon tarafından yasaklanmış.

  sebebi ise örgütün aslında islam propagandası yapması imiş. hatta bu örgüt "ruşeni" ismi verilen bir islam tarikatının öğretilerini benimsemiş.

  başka bir illuminati topluluğu ise adam weishaupt tarafından 1771 yılında kurulmuştur ki komplo teorileriyle birlikte anılan örgüt de budur.

  weishaupt'un bu örgütü kurma nedeni cizvitlere karşı rakip bir protestan örgütün var olması. klasik protestan-katolik çatışması bu örgütün kurulma sebeplerinden biri olmuş.

  örgüte illumitai konmasının sebebi ise örgüte üye olanlarının amacının entelektüel ve aydın bireyler olmak istemesiymiş.

  bu örgüt, üç ana gruba ve onları oluşturan derecelere ayrılmış:

  1-çocuk yuvası

  1.1-hazırlık deneme

  1.2-novitiate (yamaklar)

  1.3-minerva

  1.4-minor illuminatus (küçük aydınlanmış)

  1.5-magistratus (usta)  2-simgesel masonluk

  2.1-çıraklar

  2.2-kalfalar

  2.3-üstadlar

  2.3.a-major illuminatus (büyük aydınlanmış)

  2.3.b-illuminatus dirigens (yönetici aydınlanmış)


  3-gizemler

  3.1-küçük gizemler

  3.1.a-rahip

  3.1.b-prens

  3.2-büyük gizemler

  3.2.a-magus (büyücü)

  3.2.b-rex (kral)