• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
imparatorluk
bazı kitaplar vardır, yaşadıkları döneme tanıklık etmekle kalmayıp geleceğe de ışık tutarlar. m. hardt ve a. negri'nin imparatorluk'u da çok sayıda düşünür tarafından böylesi bir eser olarak gösteriliyor. imparatorluk'u bu kadar önemli kılan, küreselleşme çağını her yönüyle irdelerken, küreselleşme mağdurlarından yana aktif bir tavır alması, onları küreselleşmenin vahşetinden kurtaracak alternatifler de önermesidir.
ulus-devletlere dayalı çağ sona erdi. sermaye küresel çapta önüne çıkan her engeli yıkıyor; seattle'dan cenova'ya uzanan isyan dalgasına rağmen, muhalefet güçleri zayıf; karamsarlık iliklere işlemiş durumda. mevcut durumu açıklamakta emperyalizm kavramı yetersiz kalıyor; yeryüzünü ele geçirmekte olan merkezsiz ve topraksız egemenlik aygıtını hardt ve negri imparatorluk diye adlandırıyor. imparatorluk döneminde artık dışarısı kalmamıştır. egemenlik, tek bir yönetim mantığına göre işleyen ulus-üstü organların eline geçmiştir. adalet kaygısından yoksun biçimde işleyen sömürü mekanizmaları artık fabrika duvarları ve ulus-devletin sınırlarıyla yetinmeyerek yeryüzünün her köşesine yayılmıştır. ama imparatorluk özgürleşme için yeni imkanlar da sağlamaktadır; marx'ın kapitalizmin kendinden önceki üretim biçimlerinden ileri olduğunu söylemesi anlamında ilerici bir boyut da içerir. bu nedenle hardt ve negri küresel sermaye karşısında ulus-devleti güçlendiren her türlü politik stratejiyi reddediyor. onlara göre küreselleşmeye karşı yerele dayalı itirazlar, dışarısı kalmayan bir dünyada dışarı yanılsaması yaratmaktan başka bir işe yaramaz. artık ülkeden sökülüp atılacak emperyalizm ve ele geçirilecek bir iktidar odağı yoktur; bunları hedefleyen politik hareketler ömrünü tamamlamıştır. yerelin farklılıkları küreselin homojenliği karşısında direnme gücünü yitirmiştir. iktidarın küreselleşmesi iktidar karşıtlarının yeryüzünü yurt edinerek, evrensel yurttaşlık hakkını savunarak insanlığı kucaklayarak gerçek bir enternasyonalizmin temellerini atabilir, hayatlarını otonomlaştırarak yeniden üretebilir; imparatorluğun her yerdeki kalbine yine her yerden darbe indirebilirler. m. hardt ve a. negri, imparatorluk'la değişen dünyayı yorumlamakta zaaf gösteren muhalif düşünceye yeniden atak imkanı sunarken türkçe basım için yazdıkları önsözde "şenlik" müjdesi veriyor
  1. yaklaşık 3 ay gibi bir sürede arada bir sürü roman falanla birlikte zar zor bitirebildiğim antonio negri michael hardt kitabı. kapitalizmin dönüşümü ve bu bağlamda klasik marksizmin açmazları hakkındaki analizler oldukça ufuk açıcı ancak çözüm adına pek birşey söylemiyor kitap. çözümün çokluk adını verdikleri bi tür otonom kollektiviteden çıkacaklarına inandıkları için muhtemelen