• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.00)
imparatorluk çağı 1875-1914 - eric hobsbawm
hobsbawm, bu üçüncü kitabıyla, uzun sürmüş ondokuzuncu yüzyılın tarihine noktayı koymaktadır. burjuvazi tarafından burjuvazi için yaratılmış bir çağı sona erdiren 1914 yılının yarattığı aşılması olanaksız uçurumun karşı tarafından bakıldığında, batı dünyasında benzersiz bir barış çağını temsil eden imparatorluk çağı, üst ve orta sınıflar açısından bir belle epoque, bir kayıp cennettir. öte yandan, aynı ölçüde benzersiz bir dünya savaşları çağına yol açan bu dönem, lenin'den roosevelt'e, keynes'ten adenauer'a kadar yirminci yüzyılın şekillenmesinde büyük payları olan simaların yetiştiği, yüzyılımızın en azından üçte ikilik bölümüne damgasını vuran, bugün bile hala bir parçamızı oluşturan bir alacakaranlık kuşağıdır. yirminci yüzyılın sonuna niteliğini veren pek çok olgunun kökeni, birinci dünya savaşı'ndan önceki son otuz yılda yatmaktadır. dolayısıyla imparatorluk çağı (1875-1914) mitlerden arındırılmayı beklemektedir
 1. "devrim çağı-sermaye çağı-imparatorluk çağı-aşırılıklar çağı" dörtlemesinin üçüncü kitabı.

  1. devrimin yüzüncü yılı
  2. vites değiştiren ekonomi
  3. imparatorluk çağı
  4. demokratik siyasal yaşam
  5. dünyanın işçileri
  6. dalgalanan bayraklar: milletler ve milliyetçilik
  7. kim kimdir ya da burjuvazinin belirsizlikleri
  8. yeni kadın
  9. dönüşen sanat
  10. kesinlikler aşınıyor: bilimler
  11. us ve toplum
  12. devrime doğru
  13. barıştan savaşa