1. inandık geleceğine, yaşadıksa

  sen yoktun bir zaman var olan kötülerdi
  azgın otlardı naçar toprağımda büyüyen
  tutup ellerimden beni karanlıklara sürükleyen
  en kirli güzelliklerinde yaşayan ölülerdi

  ben doluydum, çaresizdim, ağlardim onlar gülerdi
  sen yoktun, bir zaman var olan kötülerdi

  yaşamak pis bir dumandı evlerde, odalarda
  atılmış bir sigaraydı yorgun ciğerlerimiz
  ne aydınlık sabahlarımız ne de akşam üzerlerimiz
  nice zamanlar geçerdi o köhne masalarda

  kimbilir hangi umutlardı unuttuğumuz kenarda
  yaşamak pis bir dumandı evlerde, odalarda

  öyle yalnızdık anlatılmaz, huzursuz, tesellisiz
  durmadan aldatırdı bizi ilk aldanmışlığımız
  o büyük gürültüde eriyip giderdi çığlığımız
  günler geçerdi böylece umutsuz sevgisiz

  güneşler doğardı ve batardı belli belirsiz
  öyle yalnızdık anlatılmaz, huzursuz, tesellisiz