1. inanmanın öncülü bilmektir. bilmeden inanmaya bağlanmak diyoruz.
 2. inanmak konu başlığında sofistlerin inanma teknikleri de bulunmalı. şöyle;

  kritisizm:
  eleştirel yöntemlerle felsefe oluşturmaktır. geleneksel ahlakı eleştirirken ahlakın kendisine de şüpheci bir yaklaşım sergilemektir. inançların rasyonel ilkelere dayandırılması gerekliliğini ifade eder.

  septizim:
  şüpheciliktir. varlık ve doğa sorunlarıyla ilgili gerçekliğe ulaşılamayacağını düşünerek insan ve toplum üzerine felsefe geliştirmektir.

  fenomenalizm:
  fiziki nesnelerin duyusal yöntemlerle açıklanabileceğini, var olan her şeyin fenomenlerle açıklanabileceğini, görünüş ve gerçeklik arasında bir fark olmadığını savunmaktır.

  ampirisizm:
  deneysellik. bilginin kaynağında duyu-deneyi vardır. parça parça deneyimleri birleştirip dünyayı anlamayı seçmektir.

  rölativizm:
  bilginin temeline algıları yerleştirmektir. mutlak değişmez bir hakikat yoktur bu bireye göre değişir. dolayısıyla duyularımızla algıladığımız fenomenlerin dışında bir dünya yoktur. tüm ahlaki değerler kişinin onu nasıl algıladığıyla alakalıdır.
  abi