1. incelikle sevdiler birbirlerini uzun zaman
  derin bir tasayla, çılgınca, isyancı bir tutkuyla!
  kaçınıyorlardı itiraftan ve karşılaşmaktan,
  düşman gibi; boştu ve soğuktu konuşmaları da.

  suskun ve gururlu bir acı içinde ayrıldılar,
  bazen ve ancak düşte gördüler yitik sevgiliyi.
  öldüler sonunda, mezar ötesinde buluştular…
  fakat orada da tanımadılar birbirlerini.
 2. üstad mallarme demiş ki:

  je dis: une fleur! et, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque d'autre que les calices sus musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous bouquets.*

  aynı hiçbir kelimenin birbiriyle anlamdaş olmadığı şiirlerin şairidir.