1. pek çok programlama dilinde kodun içine kütüphane dahil etmek için kullanılan bir keyword.