1. visual studio da dahil pek çok modern ide tarafından otomatik olarak yapılan; daha alt katmandaki bir kodun nerede başlayıp nerede bittiğini anlamaya yarayan alt katmandaki kodu belirli sayıda tab ya da space ile soldan taraftan içeri doğru iterek yazma olayı. kod okunurluğunu arttırdığı gibi, yapmayanın da dövülmesi suç olmaktan çıkartılsa yeridir zira olmadığında insan class, nested class, method, loop derken neyin nerede olduğunu çözmektense "sıfırdan yeniden yazsam ne kadar sürer acaba" modunda olabiliyor.

    excel'deki vba ide'si gibi bunu otomatik yapmayan (tamam, kafasına göre arada sırada yapan) bir programda insan yokluğunu anlar. kanımca da tab ile koyulanı, space ile koyulanından kolaylık yönünden evladır.