1. toplumda bazı azınlıklara, onlar istemese de, pozitif yönde yapılan ayrımcılığı ifade eden bir kavramdır. özellikle toplumsal çatışmaların meydana geldiği toplumlarda, ki afrika ülkelerinde çok karşılaşılır, bu kavramın akademik çalışmalarda ele alındığı görülür.