1. grip.
  viral bir hastalıktır.
  orthomyxoviridae virus ailesi neden olmaktadır.
  a, b ve c suşları vardır.
  insanlarda hastalığa neden olan genellikle a suşudur.
  hemaglutinin (h) ve nöraminidaz (n) glikoproteinlerinin antijenik yapılarına bakılarak alt tiplere ayrılmaktadır.
  hemaglutin'in 16, nöraminidaz'ın 9 tipi vardır.
  bunların belirli alt tiplerinin kombinasyonları ile oluşmaktadır.
  dünya sağlık örgütü influenza aşılarında a ve b suşlarını kullanmaktadır.
  influenza aşısı olan, aşıdan dolayı influenza olmamaktadır. aşının koruyuculuğu yapıldıktan 2 hafta sonra başlamakta ve 1 yıl etkisi görülmektedir.
  damlacık enfeksiyonu yoluyla, tokalaşma ile yakın konuşma, öpüşme, kalabalık ortamlarda bulunma yoluyla bulaşır.
 2. 1 tane virüs varkrn neden hemen hemen her yıl grip oluruz? nedeni bu virüsün kapsid antijenlerini sürekli değiştirerek vücudun savunma sisteminden kaçmasıdır. bu yüzden geçen yılki influenza virüsü ile bu yılki farklı olacaktır.
  bu konuda esas korkulan şey damlacık yoluyla bulaşan aids virüsünün doğmasıdır.
 3. hamza yardımcıoğlu'nun dediğine göre arapça'da enf-lü-enza burnu sümükle ıslanmış buzağı anlamına geliyormuş. arapça bilen birisinin bizi aydınlatması daha iyi olur tabi.