1. anadolu'nun paleolitik, kalkolitik, neolitik ve erken tunç çağı mezarları incelendiğinde ortaya çıkan gömü türü. ölünün toprakta açılan bir çukura veya taşlarla çevrili pithos içine konularak gömülmesidir teknik olarak. anadolu için gelenek halini almıştır. kültürel devamlılık sağladığı için günümüze kadar gelmiştir.
    sezgi