1. savaşın insan doğasının bir parçası olduğunu neden anlamak istemiyorsunuz? gelişen toplumlar gelişmeyen toplumları ellerinde tutmak isterler. gücü yeten yetenedir yani. gerçek hayat dizi değildir. ilk çağlardan beri insanlar savaşmışlardır. çünkü çıkarları çatışır. din bahanedir. din adına, ırk adına, işçi sınıfı adına, sparta adına. adı ne olursa olsun eylem aynıdır. semavi dinler yokken de savaştı insanlar. eğer savaşmazsan köle haline getirir seni, yenen devlet. seni öldürür kadınlarını da satar. evet hala böyle. bu gerçeği görmek için antik yunan'da yaşamaya gerek var mı? kitap okumuyoruz ama dünyayı da okumuyoruz.
 2. aslında saldıranda savunanda sevdiklerini koruma amacı güder, sonuçta düşmanın kılıç tutan bilekleri kesilmeden barış olmaz. insanı asıl savaşa iten korkudur kanımca.
 3. insanın en temel iki mekanizmasından birldir de ondan. savaş ya da kaç.
 4. efenim, insanların savaşa gitmesinin üç tane sebebi vardır.bunlarda birincisi paradır.osmanlı'da ii.mahmud'un asakir-i mansure-i muhammediyye ordusunu kurmadan önce savaşmak için en geçerli sebeb servettir.klasik dönem osmanlı ordusunun en maddi unsuru budur.ii.mahmud'dan sonra zaten modern, batı tarzı bir ordu kurulmuş, fransız ihtilali ile birlikte türklük dediğimiz şey insanların kafasında yer etmeye başlamıştır.ilk milli ordumuzun kuruluşu da bu sebeple ii.mahmud dönemine denk gelir.yine bakınız zorunlu askerlik bu dönemde ortaya çıkmıştır.askerlik için ''vatani hizmet'' denilmiştir.

  ikincisi ise millet sevgisidir.yalnız buradaki millet, türk milleti değildir.zira türk milleti diye bir anlayış çok gelişmemiştir kaldı ki imparatorluk anlayışına terstir.milletten kastımız islam dünyasının neferleridir.yani millet sevgisi eşittir din sevgisidir.

  üçüncü ve sonuncusu ise geride kalanları koruma düşüncesidir.savaşa giderken ki en ilkel ve insancıl davranış budur.
 5. savaş insanın doğal bir parçası değildir.

  avlanma yeteneğini kazanmış ilkel örgütlenmelerde yaşam alanlarının ya da av alanlarının güvenliğini sağlamak, yeni yaşam alanı açmak için alternatifi olmayan tek çözüm gibi görüldüğü zamanların üstünden binlerce yıl geçmiştir.

  meşru müdafaa kapsamında olan savaş - ki savaşın başlatıcısı olmaz- haricindeki savaşlar bir şekilde sömürüye hizmet eden araçtır. savaş amaç değil, araçtır. 1815 sonrası 100 yıla yakın savaşsız geçen dönem ile uluslararası ekonomik dengelerin bozulmaya başladığında ortaya çıkan savaşlar buna örnektir.

  ülke yönetimine yön veren küçük ama güçlü (insani değerler anlamında değil tabi) güruhun kararıyla oluşabilecek kadar ve sonucunda milyonlarca insanın ölebileceği kadar anlamsızdır.

  öyle değil mi bir bakarsınız beraber yatlarda tatil yapılır bir bakarsınız isimler değişir savaş tamtamları çalar. 2.dünya savaşında alman askerini leningrad'a sürükleyen motivasyon nedir, şüphesiz ki vatanına hizmet ettiğini sanarak öldü ama gerçekte öyle miydi? çiftliğinde karısını çocuğunu bırakan o adamın doğalının bir parçası mıdır binlerce km ötede alakasız belki olduğunu bile bilmediği bir yerde ölmek.

  not : alman askeri örneği meşru müdafaa kapsamında olmayan bir savaşa dair örnek verebilmek için seçilmiştir.
 6. paranoyaklaştığından veya paranoyaklaştırıldığından.
 7. önce savaşın bir amacı olduğuna inandırırsın insanı sonra bu amacın insanın menfatine olduğuna daha sonra karşıdakine karşı doldurursun ve en sonunda elinde düşünemeyen ne dersen onu kabul eden bir malın olur. vatan millet din bunlar bana samimi gelmiyor ben olmadıktan sonra yemişim vatanını da ülkesini de tanrısını da. şu hayatta ölümü göze alabileceğim 2 3 kişi var başka da birşey bunu sağlayamaz
  wtf
 8. bir şeyleri yada birilerini sevdiğinden, gelecekte sevebilme umudundan.
 9. beyni yıkanmıştır