• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
insan ve kültür - bozkurt güvenç
“insanlar benzerler, çünkü kültürleri benzer,

insanlar benzemezler, çünkü kültürleri farklıdır;

insanlar değişirler, çünkü kültürleri değişmektedir.”

her bilimin ve her kitabın kişisel bir öyküsü vardır. 19. yy'ın ortalarında insanbilim, kutsal yaratılış inancına karşı evrimciler ve hegelci bir ruha karşı marksçı tarihi maddeciler arasında sanki bölünmüştü. ikinci dünya savaşı'nı izleyen onyıllarda giderek kültürleşti; benzerlik, farklılık, değişim ve gelişim vb. çoğu sosyal olay/olgular kültür ile açıklandı.

insan ve kültür, ünlü 68 kuşağı gibi, bir üniversite amfisinde yapılan ‘insanbilime giriş' dersiyle doğdu. 12 mart ertesinde yazıldı ve basıldı. 12 eylül'ün dayandığı ve dayattığı türk- islam sentezi ideolojisine direndi. bildik yüzyıl sona ererken varlığını sürdürdü. 2005 genom bulgularını, maddi manevi hemen her kültürel olay ya da olguyu, genlere indirgeyen teknoloji dalgasıyla sarsıldı. biyo-kültürel yaklaşıma rakip çıkmadığı için hayatta kaldı; üniversite içinde ve dışında aranır oldu.
  1. antropolojiye ilgi duyanların başlangıç için faydalanabilecekleri bir kaynak.