• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.50)
insanlık durumu - hannah arendt
beş ciltlik seçme eserler'ini yayımlamaya elinizdeki kitapla başladığımız hannah arendt, post-modernist cepheden açılan eleştiri salvosundan farklı, "klasik" bir modernite eleştirisinin temel kaynaklarındandır. en önemli ve özgün çağdaş siyaset felsefecilerinden olan arendt, düşünsel serüveninin yönünü "dünya aşkı"na "pratik hayat"a çevirmiş bir yazar. temel kaygısı, insanın dünyaya, yani kendi yarattığı toplumsal yaşama yabancılaşmasının nedenlerini aramak. insanlık durumu, onun bu arayışını en yalın biçimde ortaya koyduğu kitabı; bir bakıma arendt'in lügatçesi. emek, iş, eylem - temel insani etkinliklerin anlamı, özü... özel alan ile kamusal alan, pratik hayat ile tefekkür hayatı arasındaki ayrım ve etkileşimin gelişimi... arendt bu kavramları, insanın toplumsallaşmasının ve modernleşmesinin tarihi bağlamında inceliyor. idealindeki antik yunan "polis"inden sonra, ortaçağ ve ardından modernizmle birlikte insanın dünyaya nasıl yabancılaştığını anlatıyor. insanlık durumu, aktif biçimde direndiği faşizm travmasının ardından totalitarizm denen "radikal kötülük"ü var eden şartları anlama macerasına girişmiş "sorumlu" bir aydının bir tür alternatif uygarlık tarihi anlatısıdır. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
 1. (bkz: başlık boş kalmış)

  arendt'in aristo ve antik çağ üzerinden, iyi yaşamın ve insan olmanın koşullarını günümüze getirerek tartıştığı hacimli kitabı.

  "iyi yaşam" özgür seçim aracılığıyla olanaklı olan, "özgür seçim" ise politik hayvan olan insanın kendi hayatına yön vermek için kamusal alanda, "özgür konuşma" yapması ve bu yolla hem kendi, hem kent devletinin geleceği, hem de başkalarının hayatı üzerinden etkili olması yoluyla ortaya çıkar.

  arendt, aristo üzerinden, özgür seçimi politik toplum ve kamusal alana mal ederek kurumsallaştırır. iyi yaşam, adalet arayışından çok, politik hayvanın, politik toplumun bir sonucudur. günümüzde kamusal alan ortadan kalkmıştır, çünkü hayat zorunluklar alanına hapsolmuş, tamamen iş ve emeğin etkisi altında kalmıştır. cari olanın, politik gündemin bir anda değişebildiği, birbirine benzer iki-üç alternatif yolla kısıtlanan özgür olamayan seçimler kalmıştır.

  artık, politik etkinlik, politik insanın kendini ne olursa olsun var ettiği ve yaşamına yönelik olarak tercih ettiği hayat algısından çok uzaktır.